Přihlásit

Vědecká rada

Předseda vědecké rady:

 
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 

Interní členové:

 
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí katedry informatiky
doc. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. katedra ekonomie
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. katedra ekonomie
doc. Dr. Ing. Olga Hasprová katedra financí a účetnictví
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. vedoucí katedry ekonomie
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. katedra ekonomie
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. katedra marketingu a obchodu
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. vedoucí katedry marketingu a obchodu
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky

Externí členové:

 
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. proděkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. proděkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Ing. Jan Drtil, Ph.D. ŠKODA AUTO a.s.
Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Inovační a technologické centrum, VÚTS, a.s.
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
doc. Ing. Václav Janeček, CSc. prorektor Univerzity Hradec Králové
Ing. Roman Kracík, MBA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. ředitelka Emin zámek, p.o.
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. proděkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK