Přihlásit

Mezinárodní partnerství

Rámcové dohody se zahraničními partnery poskytují všeobecný základ pro spolupráci a konkretizují oblasti spolupráce, kterými může být např. výměna studentů, akademických a administrativních pracovníků, spolupráce na společných projektech, společná publikační činnost apod. Níže můžete nalézt seznam našich partnerských univerzit.

University of St. Gallen, Švýcarsko

Na této významné univerzitě realizuje fakulta zahraniční studijní pobyty studentů doktorských studijních programů a stáže akademických pracovníků Ekonomické fakulty TUL.

Huddersfield University Business School, Velká Británie

Na této univerzitě je na základě bilaterální smlouvy mezi EF TUL a HUBS nabízena možnost absolvovat třetí ročník prezenčního bakalářského studia nebo první ročník navazujícího studia pro programy Podniková ekonomika, Ekonomika a management mezinárodního obchodu a Manažerská informatika. Bližší informace jsou uvedeny v přiložených souborech.

 • 15. prosince - English Breakfast: informační schůzka pro zájemce o studijní pobyt v Huddersfieldu
 • 29. února - uzávěrka přihlášek na výběrové řízení na studijní pobyt v Huddersfieldu
 • 10. března - vyhlášení výsledků výběrového řízení na mobility do Huddersfieldu

Huddersfield University Business School (HUBS), Velká Británie

Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau, Spolková republika Německo

Nabídka absolvování magisterského, případně doktorského studia na Mezinárodním vysokoškolském institutu v Žitavě - součásti Technické univerzity v Drážďanech. Od roku 2020 je možné studovat společný magisterský studijní program double degree "International Management" Technické univerzity v Drážďanech a Technické univerzity v Liberci, který je vyučovaný kompletně v anglickém jazyce.

National Taipei University of Business, Taiwan

 S National Taipei University of Business má TUL uzavřenou smlouvu o spolupráci, v rámci níž zde mohou studenti Ekonomické fakulty absolvovat studijní pobyt v délce jednoho semestru. 

 • 30. září - deadline přihlášek na jednosemestrální pobyt na Taiwanu v LS
 • 30. dubna - deadline přihlášek na jednosemestrální pobyt na Taiwanu v ZS

 Conestoga College, Kanada

Technická univerzita v Liberci má uzavřenou smlouvu o spolupráci i s kanadskou univerzitou Conestoga Collega, která sídlí v dvojměstí Waterloo-Kitchener, cca 100 km od Toronta. Studenti EF mají možnost vycestovat na studijní pobyt v délce jednoho semestru.

 • 20. září - uzávěrka přihlášek na jednosemestrální pobyt v Kanadě v LS
 • 15. května - uzávěrka přihlášek na jednosemestrální pobyt v Kanadě v ZS

 

Mezinárodní kreditová mobilita (KA107) - ambasadoren na EF TUL je Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

 • KYRGYZSTAN – DIPLOMATIC ACADEMY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KYRGYZ REPUBLIC NAMED AFTER KAZY DIKAMBAEV
 • EGYPT – CAIRO UNIVERSITY
 • UZBEKISTAN – TASHKENT STATE UNVIERSITY OF ECONOMICS
 • UZBEKISTAN – BUKHARA STATE UNIVERSITY
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr