Přihlásit

Erasmus+

Mezi studenty Ekonomické fakulty TUL oblíbený a rozšířený program Erasmus+ umožňuje absolvovat až 12 měsíců v každé úrovni studia na zahraničním studijním pobytu nebo pracovní stáži. Pro tyto účely byl na Ekonomické fakultě TUL vytvořen portál EASY, kde jsou k dispozici všechny podstatné informace, postupy a odkazy o studijních i pracovních mobilitách programu Erasmus+.

VÝJEZDY STUDENTŮ

Chceš vyjet do zahraničí za studiem nebo stáží? Nejběžnějším způsobem jak vyjet na zahraniční mobilitu je program Erasmus+. EF TUL má v současnosti cca 50 partnerských univerzit, na které studenti mohou v rámci Erasmu vyjet za studiem.
Program Erasmus+ nabízí studentům dva typy aktivit:

 • Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci:
 • v délce 3-12 měsíců
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE
 • Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci
 • v délce 2–12 měsíců
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. 

Erasmus dokumenty TUL studenti:
https://www.tul.cz/studenti/erasmus-a-mezinarodni-mobility/erasmus-dokumenty

FAQ pro účastníky mobilit v souvislosti s pandemií COVID-19:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/covid-faq-ucastnici/

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na mobility v rámci programu Erasmus+ /studenti + zaměstnanci: 5. ledna 2021 

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ 2021/2022 - studenti

VÝJEZDY PEDAGOGŮ a ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci EF TUL mají možnost na základě různých mobilitních programů vycestovat na několik dní na zahraniční univerzitu. Účelem těchto pobytů je získání nových vědomostí a dovedností, výměna zkušeností a navazování nové spolupráce!
Pedagogové mají možnost poznat vzdělávací systémy v jiných zemích a vyzkoušet si výuku svých předmětů v jiném prostředí a jazyce. Neakademičtí pracovníci mohou zase využít nabídky školení a inspirovat se dobrou praxí ze zahraničí.

Erasmus dokumenty TUL zaměstnanci:
https://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus

Propagace EF TUL v zahraničí
EF TUL má zájem spolupracovat s kvalitními zahraničními univerzitami, proto žádá své vyjíždějící zaměstnance, aby ji v rámci možností co nejlépe propagovali a navazovali nové prestižní spolupráce. Každý vyjíždějící pracovník může požádat kancelář Erasmus+ (paní Chvojkovou) o propagační materiály a předměty. Prezentace univerzity je ke stažení na intranetu TUL v sekci Zaměstnanci - Erasmus+.

REFERÁT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ - KONTAKTY:

Fakultní koordinátor Erasmus+:           
Martina Chvojková                   Email: martina.chvojkova@tul.cz   Telefon: +420 48535 2418

Proděkanka pro zahraniční záležitosti: 
Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.       Email: lenka.stryckova@tul.cz     Telefon: +420 48535 2379

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr