Home Kalendář akcí Externí přednáška: Euro v ČR – Racionální rozhodnutí nebo riziko pro budoucnost?

 

Ve čtvrtek 16. května 2024 od 14:15 proběhne v učebně H41 (čtvrté patro) externí přednáška na téma "Euro v ČR – Racionální rozhodnutí nebo riziko pro budoucnost?" Řečníkem bude ekonom, radiotechnik a poslanec Parlamentu ČR Ing. et Ing. Miloš Nový.

 

Ing. et Ing. Miloš Nový – Ekonom, Radiotechnik, Poslanec Parlamentu České republiky

Ing. et Ing. Miloš Nový je významnou osobností české politiky a akademického prostředí. Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1994 přednáší na Katedře ekonomie a kvantitativních metod Západočeské univerzity v Plzni. Své odborné znalosti propojuje s praktickými zkušenostmi z práce. Během své kariéry na univerzitě zastával funkci děkana Fakulty ekonomické. V politice se angažuje od roku 2010, postupně získal pozice ve zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 Slovany a v městě Plzeň. Jeho práce a vize se odráží v jeho aktivní účasti veřejných debat a v pozici poslance Parlamentu České republiky, kde zastává roli místopředsedy rozpočtového výboru. Ing. et Ing. Miloš Nový je respektovanou autoritou v oblasti ekonomie a politiky, jehož odborné znalosti obohacují český veřejný život.

Sledujte nás na Facebooku