Home Zprávy (nejen) pro studenty Databáze a online nástroje

 

Pro psaní semestrálních či závěrečných prací (bakalářské, diplomové, či dizertační) nabízí naše univerzita mnoho přístupů do online databází, ale i k analytickým nástrojům umělé inteligence. Ale pozor! Užití umělé inteligence (či dalších nástrojů) nesmí být v práci vydáváno jako autorské dílo. Musí být přiznáno a správně označeno jako zdroj. Slovy proděkanky pro vědu a výzkum:


Je důležité si uvědomit, že jako všechny informace získané z různých zdrojů, i údaje získané pomocí umělé inteligence (AI) je třeba pečlivě kontrolovat a ověřovat jejich správnost. I když AI může být schopna poskytovat velké množství dat a informací rychle a efektivně, není nepřekonatelná a může být náchylná k chybám nebo zkreslením. Proto je důležité používat kritické myšlení a nezávislé zdroje k ověření údajů poskytovaných AI.

 

Do následujících služeb se členové akademické obce TUL dostanou skrze institucionální přihlášení shibboleth. Některé zdroje jsou plně přístupné pouze v univerzitní síti LIANE z IP adres TUL. Pro přístup z jiných IP adres doporučujeme použít VPN TUL.

 

_SCITE

Pro psaní odborných prací doporučujeme online nástroj SCITE_ – jedná se o multioborovou AI databázi s analytickým asistentem. SCITE_ je online nástroj s chatovacím asistentem (stejně jako ChatGPT), který ovšem vychází z odborných publikací a článků. Nabízí kvantitativní a kvalitativní pohled na to, jak se vědecké publikace navzájem citují.

Dostupné na scite.ai/assistant

 

STATISTA

Jako skvělý zdroj doporučujeme databázi STATISTA. Jsou zde k nalezení ekonomická data ve formě statistik, reportů, různých infografik nebo prognóz. Celkově je uživatelům v databázi Statista k dispozici cca 80 000 témat z 22 500 informačních zdrojů a více než 1,5 milionu statistik.

Dostupné na STATISTA

 

Další databáze a nástroje

Kompletní seznam databází (ať plných, tak zkušebních přístupů) naleznete na webu naší univerzitní knihovny.

Výčet následuje:

 

Sledujte nás na Facebooku