Přihlásit

Přijímací řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2020/21 pro 2.kolo: Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).                                                                                          Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 30.8.2020) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu . Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).                                                                                                         Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku dne 8.9.2020 (přijde jim el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu17.-18.9.2020.

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro 2020/21

EF TUL vyhlásilo přijímací řízení pro 2020/21

Studijní programy pro 2020/21

Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL na AR 2020/2021

Přihlášky ke studiu do všech studijních oborů se přijímají pouze v elektronické podobě do 31. 3. 2020. Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem nebo online kartou do 31. 3. 2020. Prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů v přihlášce

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám
Vzory pro přijímací zkoušky
 1. Vzor pro PE a IMA ˆ 26.2.2018
 2. Vzor pro HP ˆ 8.3.2019
 3. Vzor pro MI ˆ 26.2.2018
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr