Přihlásit

Přijímací řízení

PRVNÍ KOLO přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19

Přihlášky ke studiu do všech studijních oborů se přijímají pouze v elektronické podobě do 31. 3. 2018. Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem nebo online kartou do 31. 3. 2018. Prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů v přihlášce!

Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak.roce 2018/19

Předpokládaný počet přijímaných studentů na EF TUL na AR 2018/2019
Vzory přijímacích testů
 1. Anglický jazyk ˆ 15.11.2016
 2. Klíč řešení ˆ 29.11.2016

Test obecných studijních předpokladů u přijímací zkoušky bude obsahovat stejné typy úloh jako ve vzorové ukázce (OSP Z). Může se však lišit v počtu otázek a v časové dotaci určené k řešení testu.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • faurecie
 • kodap
 • BOMBARDIER
 • MAZARS
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • STABLE CZ
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • IMPER
 • SUNDISK