Přihlásit

Přijímací řízení

DRUHÉ KOLO přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro AR 2017/18

Přihlášky ke studiu se přijímají pouze v elektronické podobě do 31. 8. 2017. Přijímací zkoušky do bakalářského studia na Ekonomickou fakultu TUL se konají dne 7. 9. 2017. Informace o přijímacím řízení (místnost, čas, rozhodnutí) najdete po zadání univerzitního čísla v portálu ISSTAG.

Nabídka přípravného jazykového kurzu k přijimací zkoušce z anglického jazyka

PRVNÍ KOLO přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Přihlášky ke studiu do všech studijních oborů se přijímají pouze v elektronické podobě do 31. 3. 2017. Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem do 31. 3. 2017. Prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů v přihlášce.

Vyhlášení přijímacího řízení na EF TUL pro ak. rok 2017/18
Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak. roce 2017/18
Předpokládané počty přijatých studentů na EF TUL v ak. roce 2017/18
Anglický jazyk
 1. Anglický jazyk ˆ 15.11.2016
 2. Klíč řešení ˆ 29.11.2016

Test obecných studijních předpokladů u přijímací zkoušky bude obsahovat stejné typy úloh jako ve vzorové ukázce (OSP Z–zde). Může se však lišit v počtu otázek a v časové dotaci určené k řešení testu.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Severochema
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • faurecie
 • kodap
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg