Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Student musí mít přihlášený předmět v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

Okruhy ke SZZ pro navazující studium

V tomto ak. roku 2019/20  proběhnou SZZ oborové dle nového - inovovaného modelu.Ten spočívá v odborné rozpravě teoretické části SZZ.
Okruhy vyvěšené na www stránkách fakulty platí, studenti si však nebudou vybírat konkrétní otázky, ale členové komise budou pokládat otázky sami. Otázky budou vycházet z okruhů a mohou mít vazbu na DP. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte J.Dědkovou.

 U SZZ z ekonomie se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta. Zároveň si přinese vytištěný a podepsaný formulář Průběhu studia (V ISTAG pod záložkou MOJE STUDIUM - Průběh studia) U oborové SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

Termín přihlášení ke státním závěrečným zkouškám magisterských oborů PE, RS, MI přes IS STAG je dán Harmonogramem studia.  tj. do 14.8.2020. Studenti 5. ročníku odevzdají do tohoto termínu na studijní oddělení výsledky studia, tzn. vytištěný a podepsaný formulář PRŮBĚHU STUDIA (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou MOJE STUDIUM => PRŮBĚH STUDIA). Oborové SZZ proběhnou:25.-26.8.2020

Pro hladký průběh SZZ doporučujeme zaslat prezentaci k obhajobě diplomové práce alespoň jeden den předem tajemníkům komisí. Děkujeme.

 Informace k vyřízení ukončení studia po SZZ najdete zde

Studenti, kteří ukončili studium SZZ si po absolvování státnic na studijním oddělení vyřídí ukončení studia.

Náležitosti související s ukončením studia:

 • potvrzený výstupní list,
 • v případě potřeby – potvrzení o ukončení studia (studium zahájeno – datum podle IS STAG, studium ukončeno – dnem státní závěrečné zkoušky),
 • absolventi, kteří se budou účastnit promocí, uhradí poplatek za promoce, který činí 200,- Kč (zahrnuje promoční šálu a vstup až pěti rodinných příslušníků)

Promoce proběhnou dne  v aule budovy G Technické univerzity v Liberci ve dnech 23.-24.9.2020

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr