Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZE dne 17.6.2019
 1. SZZE 17.6.2019 ˆ 10.6.2019

Student musí mít přihlášený předmět v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

Okruhy ke SZZ pro navazující studium

 U SZZ z ekonomie se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta. Zároveň si přinese vytištěný a podepsaný formulář Průběhu studia (V ISTAG pod záložkou MOJE STUDIUM - Průběh studia) U oborové SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

Termín přihlášení ke státním závěrečným zkouškám magisterských oborů PE, RS, MI přes IS STAG je do 2.5.2019 (viz Harmonogram studia). Studenti 5. ročníku odevzdají do tohoto termínu na studijní oddělení výsledky studia, tzn. vytištěný a podepsaný formulář PRŮBĚHU STUDIA (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou MOJE STUDIUM => PRŮBĚH STUDIA).                       Oborové SZZ proběhnou: 15.-17.5. 2019 (pro studenty skládající i SZZE v květnu dne 22.5.2019)

Pro hladký průběh SZZ doporučujeme zaslat prezentaci k obhajobě diplomové práce alespoň jeden den předem tajemníkům komisí. Děkujeme.

Studenti, kteří ukončili studium SZZ si po absolvování státnic na studijním oddělení vyřídí ukončení studia a to  ve dnech 21.5. a 22.5.2019 od 9.00 do 11.00 hodin

Náležitosti související s ukončením studia:

 • potvrzený výstupní list,
 • v případě potřeby – potvrzení o ukončení studia (studium zahájeno – datum podle IS STAG, studium ukončeno – dnem státní závěrečné zkoušky),
 • absolventi, kteří se budou účastnit promocí, uhradí poplatek za promoce, který činí 200,- Kč (zahrnuje promoční šálu a vstup až pěti rodinných příslušníků)

Promoce proběhnou dne 10.6 a 12.6.2019 v aule budovy G Technické univerzity v Liberci.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK