Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Termín přihlášení přes ISSTAG ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů je dán harmonogramem výuky příslušného akademického roku.                                                       Student musí mít přihlášený předmět Státní závěrečná zkouška v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

Okruhy ke SZZ
 1. okruhy pro PE ˆ 22.9.2016
 2. okruhy pro MO ˆ 22.9.2016
 3. okruhy pro MI ˆ 22.9.2016
 4. okruhy pro MS ˆ 22.9.2016

U SZZ  se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

K datu přihlášení k SZZ  odevzdají studenti 3. ročníku na studijní oddělení výsledky studia – vytištěný a podepsaný Formulář průběhu studia (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou Moje studium => Průběh studia). U SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta. SZZ proběhnou v týdnu ................

Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě ZP

Pro hladký průběh Státní závěrečné zkoušky doporučujeme zaslat prezentaci bakalářské práce alespoň den předem tajemníkům jednotlivých komisí.

Studenti, kteří ukončili studium SZZ si po absolvování státnic na studijním oddělení vyřídí ukončení studia a to ve dnech  ..................

Náležitosti související s ukončením studia:

 • potvrzený výstupní list,
 • v případě potřeby – potvrzení o ukončení studia (studium zahájeno – datum podle IS STAG, studium ukončeno – dnem SZZ)
 • absolventi, kteří se budou účastnit promocí, uhradí poplatek za promoce, který činí Kč 200,- (zahrnuje promoční šálu a vstup pro rodinné příslušníky)

Promoce proběhnou  v aule budovy G Technické univerzity v Liberci.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr