Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Termín přihlášení přes ISSTAG ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů je dán harmonogramem výuky příslušného akademického roku.                                                       Student musí mít přihlášený předmět Státní závěrečná zkouška v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

Okruhy ke SZZ
 1. okruhy pro PE ˆ 22.9.2016
 2. okruhy pro MO ˆ 22.9.2016
 3. okruhy pro MI ˆ 22.9.2016
 4. okruhy pro MS ˆ 22.9.2016

U SZZ  se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

K datu přihlášení k SZZ   tj ke dni 14.8. 2020 odevzdají studenti 3. ročníku na studijní oddělení výsledky studia – vytištěný a podepsaný Formulář průběhu studia (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou Moje studium => Průběh studia). U SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta. SZZ proběhnou ve dnech  25.-26.8.2020.

 Informace k vyřízení ukončení studia po SZZ najdete zde

Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě ZP

Pro hladký průběh Státní závěrečné zkoušky doporučujeme zaslat prezentaci bakalářské práce alespoň den předem tajemníkům jednotlivých komisí.

Náležitosti související s ukončením studia:

 • potvrzený výstupní list,
 • v případě potřeby – potvrzení o ukončení studia (studium zahájeno – datum podle IS STAG, studium ukončeno – dnem SZZ)
 • absolventi, kteří se budou účastnit promocí, uhradí poplatek za promoce, který činí Kč 200,- (zahrnuje promoční šálu a vstup pro rodinné příslušníky)

Promoce proběhnou  v aule budovy G Technické univerzity v Liberci ve dnech 23.-24.9.2020

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr