Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

 

Harmonogram SZZ 20-22.5.2019
 1. MS-komise č.1 ˆ 10.5.2019
 2. MS-komise č.2 ˆ 10.5.2019
 3. MS-komise č.3 ˆ 10.5.2019
 4. MS-komise č.4 ˆ 10.5.2019
 5. PE-komise č.1 ˆ 10.5.2019
 6. PE-komise č.2 ˆ 10.5.2019
 7. PE-komise č.3 ˆ 10.5.2019
 8. PE-komise č.4 ˆ 10.5.2019
 9. PE-komise č.5 ˆ 10.5.2019
 10. MO - 20.5-22.5.2019 ˆ 10.5.2019
Aktualizace učebny pro SZZMO- učebna H53!!

MISZZ 16.5.2019
 1. MISZZ ˆ 13.5.2019

Termín přihlášení přes ISSTAG ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů je dán harmonogramem výuky příslušného akademického roku.                                                       Student musí mít přihlášený předmět Státní závěrečná zkouška v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

Okruhy ke SZZ
 1. okruhy pro PE ˆ 22.9.2016
 2. okruhy pro MO ˆ 22.9.2016
 3. okruhy pro MI ˆ 22.9.2016
 4. okruhy pro MS ˆ 22.9.2016

U SZZ  se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

K datu přihlášení k SZZ tj. 9.5.2019 odevzdají studenti 3. ročníku na studijní oddělení výsledky studia – vytištěný a podepsaný Formulář průběhu studia (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou Moje studium => Průběh studia). U SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta. SZZ proběhnou v týdnu od 20.5.-24.5.2019

Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě ZP

Pro hladký průběh Státní závěrečné zkoušky doporučujeme zaslat prezentaci bakalářské práce alespoň den předem tajemníkům jednotlivých komisí.

Studenti, kteří ukončili studium SZZ si po absolvování státnic na studijním oddělení vyřídí ukončení studia a to ve dnech  24.5. a 28.5.2019 od 9.00 do11.00 hodin.

Náležitosti související s ukončením studia:

 • potvrzený výstupní list,
 • v případě potřeby – potvrzení o ukončení studia (studium zahájeno – datum podle IS STAG, studium ukončeno – dnem SZZ)
 • absolventi, kteří se budou účastnit promocí, uhradí poplatek za promoce, který činí Kč 200,- (zahrnuje promoční šálu a vstup pro rodinné příslušníky)

Promoce proběhnou 10. a 12.6.2019 v aule budovy G Technické univerzity v Liberci.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK