Přihlásit

JSEM PRVÁK

 PRVNÍ ORIENTACE

 Právě se z tebe stal student vysoké školy, a to pro tebe znamená spoustu nových příležitostí, ale i řadu nových povinností a starostí. Tato brožura ti pomůže vstup do studentského života lépe zvládnout.

 

Většina nejdůležitějších procesů, pravidel a povinností je popsána jednak ve Studijním a zkušebním řádu Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL), ale také ve vnitřních normách děkana Ekonomické fakulty – ve směrnicích a příkazech. Ty najdeš na webových stránkách Ekonomické fakulty www.ef.tul.cz pod záložkou STUDENTI – STUDIJNÍ PŘEDPISY. Tato pravidla jsou pravidelně aktualizována příslušnými členy vedení fakulty. Chodit na fakultní web a číst předpisy a informace se ti vyplatí!

 

KREDITY

 Kredity jsou při tvém studiu asi nejdůležitější novinkou. Každý student bakalářského studia musí získat minimálně 180 kreditů. V navazujícím studiu pak minimálně 120 kreditů. Ve studijním plánu každého oboru je tento počet kreditů rozložen mezi povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (liší se podle oboru). Kredity signalizují studijní náročnost a také význam daného předmětu.

 

POZOR! Za první semestr studia je nutné získat minimálně 15 kreditů, za první rok studia alespoň 40 kreditů.

 

Veškeré platné studijní plány najdeš na webových stránkách Ekonomické fakulty pod záložkou STUDENTI – STUDIJNÍ PLÁNY. Každý student je také vidí při přihlášení do IS STAG.

 

Pro daný obor může být platných studijních plánů několik. Dej si tedy pozor a řiď se studijním plánem platným podle akademického roku, ve kterém jsi ke studiu nastoupil.

 

IS STAG

 Asi nejdůležitější aplikací, kterou budeš muset umět ovládat, je elektronický informační systém TUL s názvem STAG (Studijní agenda).

 

S tímto systémem se budeš setkávat v průběhu celého studia a slouží k řadě úkonů od sestavování rozvrhu, přihlašování na zápočty a zkoušky, až po sledování výsledků tvého studia a počtu získaných kreditů.

 http://stag.tul.cz

 

PŘIHLÁŠENÍ DO IS STAG

 Po převedení uchazeče o studium do stavu studenta (po zápise) si nejdříve musíš zjistit své osobní číslo (ve tvaru E19000xxx) na webu IS STAG (tam, kde jsi podával přihlášku). Pod záložkou UCHAZEČ – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ vyplníš univerzitní číslo, pod kterým jsi podal přihlášku ke studiu, a následně se ti zobrazí osobní číslo, které ti bylo přiděleno pro celé tvé studium.

 

Jak se poprvé přihlásit do IS STAG?

Studentovo přihlašovací jméno odpovídá osobnímu číslu studenta (ve tvaru E19000xxx) a heslo je nastaveno jako X + celé rodné číslo bez lomítek. Po prvním přihlášení ti doporučujeme toto heslo změnit.

 

ROZVRH

 Rozvrh si sestavuješ hned od prvního semestru sám. To ti dává víc svobody při plánování tvého času, ale také plnou zodpovědnost za správně sestavený rozvrh. Jaké předměty si můžeš vybrat, určuje studijní plán pro tvůj konkrétní obor. Každý student se zapisuje na ty bloky, které jsou určeny pro jeho obor. Předměty si zapisuješ v období předzápisu v IS STAG (termín je dán vyhláškou prorektora pro studium a vzdělávání).

 

POZOR! Všechny předměty, které si jednou zapíšeš, musíš během studia splnit (včetně volitelných předmětů).

 

Postup pro zápis předmětů

Po přihlášení do IS STAG klikni na položku MOJE STUDIUM v nabídce nahoře. V levém sloupcovém menu vyber položku PŘEDZÁPIS a můžeš začít tvořit rozvrh tvého aktuálního semestru. Předměty jsou rozděleny do bloků podle oboru a formy studia. Zároveň vidíš informace o minimálním počtu kreditů, které je nutno získat, a máš přehled o již splněných předmětech.

 

V prvním a druhém semestru studia si zapisuješ pouze povinné předměty 1. ročníku. Rozvrh jazyků je stanoven pevně. Nabídka konkrétních výukových bloků se ti otevře, když klikneš na zkratku každého předmětu.

 

LIANE

 LIANE (Liberec Academic Network) je počítačová síť TUL, kterou budeš během studia často využívat. Pokrývá téměř všechny prostory univerzity. Získáš díky ní přístup k vysokorychlostnímu internetu, ale také možnost využívat řady služeb, které se ti při studiu budou hodit. Můžeš využívat bezdrátového připojení Eduroam, takže budeš mobilní a online i v knihovně nebo ve studovnách. Kód pro první přihlášení do sítě LIANE najdeš na posledních řádcích Rozhodnutí o přijetí, které jsi dostal poštou.

 

Přístup k síti si můžeš vytvořit od září. V případě problémů (např. zapomenuté heslo, nefunkční kód) se obrať na studijní oddělení.

 

Přístup do sítě LIANE je opravdu důležitá, proto ti doporučujeme projít také následující web, kde zjistíš další důležité detaily.

 http:// liane.tul.cz

 

UNIVERZITNÍ E‑MAIL

 Pro komunikaci s univerzitou je nezbytné používat univerzitní e‑mailovou schránku. Jde o výhodu především pro tebe, jelikož jsi díky ní jednoznačně identifikován jako student TUL. Uvědom si, že komunikuješ-li s pedagogem nebo se studijním oddělením z jiné e-mailové adresy, nemusí ti odpovědět, protože nemají jistotu, zda se jedná právě o tebe.

 

Přístup k tvé univerzitní e‑mailové schránce je ze stránky https://webmail.tul.cz. Uživatelské jméno a heslo je totožné jako v síti LIANE (tvoje e‑mailová schránka vzniká se založením účtu v síti LIANE). Další podrobnosti najdeš na webu http://liane.tul.cz/cz/Elektronická_pošta.

 

Pokud jsi zvyklý používat jiného e‑mailového klienta než webové rozhraní univerzitního e‑mailu, najdeš tu i návod, jak nejčastěji používané poštovní klienty nastavit, případně jak si nastavit přeposílání e‑mailů a jak obnovit zapomenuté heslo.

 http:// liane.tul.cz/heslo

 

KARTA ISIC

 K prokázání, že jsi opravdu studentem, je třeba, aby sis pořídili buď kartu ISIC (International Student Identity Card), nebo levnější čipovou kartu.

 

Pořízení karty ISIC není povinné, ale je výhodné, protože ti umožňuje čerpat studentské slevy na řadě míst po celém světě. S procesem pořízení karty ISIC budeš seznámen hned v úvodu studia. Její platnost je jeden rok, což si musíš hlídat (na webu www.ef.tul.cz).

 

Je nutné si včas objednat revalidační přelepku, na webu http://www.tul.cz/karty/index.php, kterou ti pak prodají na studijním oddělení vždy v předem daném termínu.

 http://www.isic.cz

 

LÉKAŘ

 Pokud si chceš s ohledem na své působení v Liberci pro jistotu změnit i svého obvodního lékaře, nebo tě jen překvapí akutní zdravotní komplikace, máš možnost zajít k univerzitní a praktické lékařce pro dospělé, MUDr. Dagmar Švorcové, která má svou ordinaci v budově F. Můžeš také docházet k MUDr. Petře Lajžnerové, její ordinace se nachází v bloku F vysokoškolských kolejí.

 

Stejně dobře ale můžeš na TUL studovat a zůstat u svého praktického lékaře, kterého máš doma.

 

BANKOVNÍ ÚČET

 Veškeré platby mezi studentem a TUL probíhají pouze bezhotovostním převodem na osobní účty. V průběhu studia budeš nějaké bankovní konto potřebovat, je proto nutné jej zadat do IS STAG, kde také musíš aktualizovat své osobní a kontaktní údaje.

 

STIPENDIA

 Jako student můžeš z titulu svého působení na vysoké škole dosáhnout na celou řadu stipendií, která mohou alespoň z části vylepšit tvůj osobní rozpočet. Některá jsou dána plošně (ubytovací), jiná jsou odměnou za studijní píli nebo třeba za sportovní úspěchy (prospěchové stipendium, stipendium za reprezentaci školy). Existuje také stipendium sociální, které částečně snižuje nerovnosti společenského postavení

 

O ubytovací, sociální i některá další stipendia je nutné zažádat prostřednictvím IS STAG a splnit obecná kritéria pro nárok na stipendium. Bližší informace nalezneš na webu TUL http://www.tul.cz/intranet-studenti.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr