Mezinárodní obchod

Co můžeš dělat po škole

  • O naše absolventy je rovněž zájem v mezinárodní logistice vyžadující všeobecný přehled ve firemních procesech, celní správě a mezinárodním pojišťovnictví. Naši absolventi toto všechno umí.

 

Díky znalosti mezinárodních politických vztahů, kulturních reálií a světového ekonomického uspořádání absolventi oboru Mezinárodní obchod se zpravidla uplatňují ve firmách s významnou zahraniční spoluprací, ať už se jedná o firmy exportující do zahraničí či o mezinárodní koncerny.

Co se naučíš

Stručně o studiu

Jak je studium propojené s praxí

Součástí oboru je povinná řízená praxe, která trvá 10 týdnů. Praxe je fajn hned z několika důvodů. Zjistíš, jak to ve skutečném světě chodí, ověříš si, že teorie platí i v praxi, a jako příjemný bonus k tomu si vyděláš i pár korun. Nemluvě o tom, že praxe může být i dobrým zdrojem dat pro Tvoji budoucí bakalářku. Praxi si můžeš domluvit sám(a) ve firmě dle svého výběru nebo využít nabídky některé z fakultních partnerských firem. A v případě, že toho ještě nebudeš mít plné kecky, můžeš vyjet i na dobrovolnou pracovní stáž v zahraniční, a to už od 3. semestru.

 

    Typ studia: bakalářské

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 3 roky

    Vyučovací jazyk: čeština

    Dosažený titul: Bc.

 

  • Předměty společného manažerského a podnikatelského základu Ti umožní prosadit se jako vedoucí nadnárodních týmů,  obchodník či jako inovátor schopný využít zahraniční příležitosti a investice k rozvoji obchodních operací.
  • Naučíme Tě analyzovat, optimalizovat a řídit operace v mezinárodním obchodě.
  • Získáš potřebné základy v mezinárodním právu, financích a pojišťovnictví
  • Pochopíš, jak funguje celní správa a jaké doložky musíš dodržet při mezinárodní přepravě a obchodování
  • Světová politické situace, mezinárodní obchodní insituce, organizace a uskupení pro Tebe budou samozřejmostí.
  • A samozřejmě bez etiky a znalosti kulturních reálií by to nešlo ;)

Jaké zajímavé předměty tě čekají

Mezinárodní obchod

 

Mezinárodní obchod představuje významnou součást rozpočtu národních ekonomik. V tomto předmětu se dozvíš, jak ho ovlivňují rozhodnutí organizací, jako je WTO, či jak se na něm projeví přísun zahraničních investic.

Finance

 

Jak se stanovují měnové kurzy či co po finanční stránce obnáší vstup na zahraniční trh se dozvíš v předmětu Finance v mezinárodním obchodě. Kromě toho se seznámíš s mezinárodní politikou vybraných států a mnoho dalšího.

Evropská integrace

 

Evropská Unie je zkrátka pojem. A proto je ostuda nevědět, jak funguje, přoč vznikla a jaké instituce ji řídí a především, jak funguje jejich financování a rozvojová podpora jejích členských států.

Přijímací zkoušky

Máš 3 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) úspěšné maturity z matematiky, nebo

b) úspěšných SCIO testů s percentilem 50 a výšším z OSP a anglického jazyka (výsledky je nutné dodat na studijní oddělení do 22.5.2021).

c) Další pořadí uchazečů bude stanoveno podle prospěchu ve třetím ročníku střední školy.

 

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat na studijní oddělení do 11.6.2021. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu na podzim, dodají maturitní vysvědčení do 19.9.2021.

 

POZOR ZMĚNA

Uchazeči maturující v roce 2021 mohou kopii maturitního vysvědčení dodat až do 11. září 2021 (1. kolo přijímaček), anebo do 19. prosince 2021 (2. kolo přijímaček).

 

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/