Manažerská informatika

Stručně o studiu

Co se naučíš

Co můžeš dělat po škole

 

    Typ studia: navazující

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 2 roky

    Vyučovací jazyk: čeština

    Dosažený titul: Ing.

 

 • E-shopy po Tobě skočí všemi deseti. Pěkný web v kombinaci s dobrou appkou jsou totiž snem většiny podnikatelů
 • Komplexní informační systémy, či obsáhlé databáze zvládneš levou zadní.

Díky kombinaci technologicky zaměřených a manžerských předmětů absolventi oboru Manažerská informatika mají na výběr z velké škály povolání, jelikož jsou schopni realizovat vše od analýzy, implementace a optimalizace informačních systémů, grafických či propagačních projektů.

 • Uživíš se jako kreativec, grafik a tvůrce vizuálů
 • Zvládneš navrhovat i realizovat reklamní kampaně
 • Dokážeš mrknutím oka vytvářet pěkné, funkční a užitečné weby s dokonalou responsivitou a informační architekturou

 

 • Naučíš se propagovat mobilní aplikace
 • Řídit informace a strategicky plánovat
 • Zjistíš, co to obnáší vytvářet počítačové sítě
 • Vyzkoušíš si tvorbu videí a multimediálního materiálu
 • Čeká Tě marketingový výzkum a analýza dat
 • Rozšíříš si dovednosti v programování
 • Zvládneš počítačovou bezpečnost a zabezpečování dat
 • Čekájí Tě 8 týdnů předdiplomní praxe

Jaké zajímavé předměty tě čekají

Multimediální technologie

 

Rastrová vs. vektorová grafika, základy animace, zvukové formáty, 3D grafika, digitální video a další multimédia. Tento předmět Ti poskytne teoretické základy pro Tvoji kreativní realizaci v rámci semestrálního projektu

Mobilní aplikace

 

Kde začít? Co budeš potřebovat? Jaké technologie jsou k vývoji mobilní aplikace nezbytné a jaká pravidla je potřeba dodržet? Naučíme Tě, jak vytvořit pěknou a funkční aplikaci vhodnou pro jakýkoli app store.

Předdiplomní praxe

 

V rámci navazujícího studia Tě čekají 4 týdny praxe v letním semestru 1. ročníku a 4. týdny praxe v zimním semestru 2. ročníku. Pokud se Ti tedy zalíbilo na Tvé bakalářské praxi, tak můžeš klidně pokračovat i v navazujícím.

Přijímací zkoušky

Máš 2 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 29.8.2021) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

 

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín bude stanoven přibližně v 1. týdnu září 2021 - přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu 15.-16.9.2021.

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/