Management služeb

Co můžeš dělat po škole

  • Díky předmětům všeobecného manažerského základu, jsou studenti managementu služeb schopni působit i v oblasti personalistiky, finančnictví, pojišťovnictví a podnikatelského poradentsví.

Služba je definovaná jako nehmotný produkt přinášející zákazníkovi užitek nebo hodnotu. Ptáš se, jak chce někdo řídit něco nehmotného? Když si vybereš Management služeb, tak získáš velmi flexibilní sadu dovedností umožňující uplatnění v široké škále odvětví.

Co se naučíš

Jak je studium propojené s praxí

Jak je studium propojené s praxí

 

    Typ studia: bakalářské

    Forma: prezenční, kombinovaná

    Standardní délka studia: 3 roky

    Vyučovací jazyk: čeština

    Dosažený titul: Bc.

 

Stručně o studiu

Součástí oboru je povinná řízená praxe, která trvá 6 týdnů. Praxe je fajn hned z několika důvodů. Zjistíš, jak to ve skutečném světě chodí, ověříš si, že teorie platí i v praxi, a jako příjemný bonus k tomu si vyděláš i pár korun. Nemluvě o tom, že praxe může být i dobrým zdrojem dat pro Tvoji budoucí bakalářku. Praxi si můžeš domluvit sám(a) ve firmě dle svého výběru nebo využít nabídky některé z fakultních partnerských firem. A v případě, že toho ještě nebudeš mít plné kecky, můžeš vyjet i na dobrovolnou pracovní stáž v zahraniční, a to už od 3. semestru.

  • Naučíš se rozlišovat a řídit specifika služeb komerční i veřejné sféry
  • Jednotlivé služby propagovat tak, aby zaujaly cílového zákazníka
  • Analyzovat a optimalizovat finanční služby
  • Vést účetnictví podniků poskytujících služby
  • Optimalizovat malobchodní a velkoobchodní struktury
  • Minimalizovat podnikatelská rizika pomocí pojištění majetku i osob
  • Využívat informační technologie a systémy specifické pro odvětví služeb
  • Absolventi tohoto oboru vynikají ve strategickém plánování služeb od A do Z,  čímž jsou žádoucí pro manažerské pozice různých úrovní
  • Stejně tak nacházejí časté uplatnění v oblasti marketingu a propagace, a to nejen podniků zaměřených na služby

Jaké zajímavé předměty tě čekají

Podnikání ve službách

 

Podnikání ve službách je specifické častým kontaktem s lidmi. Naučíme tedy, jak vycházet se zákazníky, jak je přimět, aby se k Tobě vraceli a jak služby inovovat, abys obstál/a proti rostoucí konkurenci.

Marketing služeb

 

Kdo je tvým zákazníkem? Odkud je? Co ho zajímá? Co potřebuje? Díky předmětu Marketing služeb najdeš odpovědi na všechny tyto otázky. Ty potom využiješ při tvorbě marketingového mixu.

Retail management

 

Retail není nic jiného než označení pro maloobchod a velkoobchod. Čekají Tě  vývojové tendence obchodu včetně integrace, kooperace, e-komerce, dále také merchandise management a ještě mnohem více.

Přijímací zkoušky

Máš 3 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) úspěšné maturity z matematiky, nebo

b) úspěšných SCIO testů s percentilem 50 a výšším z OSP a anglického jazyka (výsledky je nutné dodat na studijní oddělení do 22.5.2021).

c) Další pořadí uchazečů bude stanoveno podle prospěchu ve třetím ročníku střední školy.

 

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat na studijní oddělení do 11.6.2021. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu na podzim, dodají maturitní vysvědčení do 19.9.2021.

 

POZOR ZMĚNA

Uchazeči maturující v roce 2021 mohou kopii maturitního vysvědčení dodat až do 11. září 2021 (1. kolo přijímaček), anebo do 19. prosince 2021 (2. kolo přijímaček).

 

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/