Informační management

Co můžeš dělat po škole

 • Chceš být tím, kdo dokáže z databází vyčíst informace, které mají pro firmu cenu zlata? Staň se datovým analytikem.
 • Pokud jsi šikovný organizátor, vynikneš jako manažer IT projektů či analytik informačních systémů.

S oborem Informační management se uplatníš ve firmách, které vyvíjí a spravují informační systémy, digitálních marketingových agenturách a internetových startupech.

Co se naučíš

Stručně o studiu

Jak je studium propojené s praxí

Naši studenti tráví celý třetí ročník v partnerské firmě dle vlastního výběru v závislosti na oblasti IT, která je zajímá ze všecho nejvíc. V současné době si studenti mohou vybrat z více než 25 firem s různým IT zaměřením zahrnující jak programátorské pozice, tak například i správu informačních systémů, projektové řízení či online marketing. Po dobu praxe studenti pracují na jim svěřeném juniorském projektu, který realizují v rámci vybrané společnosti pod dohledem zkušeného mentora přímo z místa pracoviště.

 

    Typ studia: bakalářské

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 3 roky

    Vyučovací jazyk: čeština

    Dosažený titul: Bc.

 

 • Jako grafik a kreativec můžeš navrhovat loga, tvořit firemní materiály, nebo natáčet videa
 • Dokážeš zpropagovat vše od sluchátek po větrnou turbínu? Tak začni pracovat jako markeťák.

 

 • Naučíš se vytvářet webové stránky a eshopy
 • Analyzovat a optimalizovat informační systémy
 • Programovat a pracovat s javascripty
 • Vytvářet databáze
 • Vést projektové týmy
 • Řídit IT projekty
 • Vytvářet marketingové kampaně
 • Celý třetí ročník strávíš na praxi

Jaké zajímavé předměty tě čekají

Počítačová grafika

 

Existují základy, které by měl znát každý ajťák.  A práce s Photoshopem je jedním z nich. Ukážeme Ti, jak s programem pracovat. A aby ses mohl(a) plně kreativně realizovat dostaneš potřebný prostor v rámci semestrálního projektu.

Online marketing

 

Cookies, tracking a remarketing. Nic Ti to neříká? Nevadí. V předmětu Pokročilé internetové prezentace Tě neučíme všechno, co souvisí s reklamou na Facebooku, reklamou ve vyhledávání a všemi marketingovými nástroji od Googlu.

Elektronické podnikání

 

Předmět Podnikání a obchodování na internetu Tě seznámí s existujícími modely ecommerce, právními aspekty, uživatelským testováním webových stránek a vyzkoušíš si tvorbu vlastního eshopu.

Přijímací zkoušky

Máš 3 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) úspěšné maturity z matematiky, nebo

b) úspěšných SCIO testů s percentilem 50 a výšším z OSP a anglického jazyka (výsledky je nutné dodat na studijní oddělení do 22.5.2021).

c) Další pořadí uchazečů bude stanoveno podle prospěchu ve třetím ročníku střední školy.

 

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat na studijní oddělení do 11.6.2021. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu na podzim, dodají maturitní vysvědčení do 19.9.2021.

 

POZOR ZMĚNA

Uchazeči maturující v roce 2021 mohou kopii maturitního vysvědčení dodat až do 11. září 2021 (1. kolo přijímaček), anebo do 19. prosince 2021 (2. kolo přijímaček).

 

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/