Cestovní ruch

Co můžeš dělat po škole

 • Ani mezinárodní cestovní ruch není našim absolventům cizí. Fungují jako vedoucí cestovních kanceláří, manažeři hotelových sítí či správci bookingových portálů.
 • Mezi absolventy máme i podnikatele řídící vlastní provozovny.

Cestovní ruch je obor, který je vhodný především pro ty, které baví získávat nové zážitky a zprostředkovávat je ostatním. Tento obor zahrnuje řízení nejen cestovních kanceláří a ubytovacích zařízení, ale také management kulturních a turistických lokalit.

Co se naučíš

Jak je studium propojené s praxí

Stručně o studiu

Součástí oboru je povinná řízená praxe, která trvá 10 týdnů. Praxe je fajn hned z několika důvodů. Zjistíš, jak to ve skutečném světě chodí, ověříš si, že teorie platí i v praxi, a jako příjemný bonus k tomu si vyděláš i pár korun. Nemluvě o tom, že praxe může být i dobrým zdrojem dat pro Tvoji budoucí bakalářku. Praxi si můžeš domluvit sám(a) ve firmě dle svého výběru nebo využít nabídky některé z fakultních partnerských firem. A v případě, že toho ještě nebudeš mít plné kecky, můžeš vyjet i na dobrovolnou pracovní stáž v zahraniční, a to už od 3. semestru.

 

    Typ studia: bakalářské

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 3 roky

    Vyučovací jazyk: čeština

    Dosažený titul: Bc.

 

 • Díky všeobecnému základu naši absolventi pracují na vedoucích pozicích v podnicích a institucích cestovního ruchu.
 • Absolventi jsou schopni navrhnout a implementovat marketingové strategie pro subjekty cestovního ruchu.
 • Naučíš se spravovat rezervační systémy
 • Řídit služby spojené s cestovním ruchem
 • Propagovat turistické destinace
 • Dozvíš se, jak je turistika řízena jako ekonomické odvětví a jako byznys
 • Seznámíme Tě s pravidly a úskalími průvodcovské činnosti
 • Vysvětlíme Ti, jak stanovovat ceny různých služeb v cestovím ruchu
 • Získáš přehled o propagaci a řízení mezinárodního cestovního ruchu
 • Vyzkoušíš si management nejen zařízení ale celých destinací

Jaké zajímavé předměty tě čekají

Cestovní ruch

 

Co všechno lze považovat za cestovní ruch? Jaké typy a formy existují? A jak funguje turistická nabídka a poptávka? K odpovědím na tyto otázky přidáme ještě kulturní a přírodní dědictví, či ubytovací a stravovací služby.

Regionální marketing

 

Obce a města jsou jako turistická destinace velmi specifická a stejně tak jejich marketing. Jaká je pozicie města v očích potenciálních zákazníků? Jak nastavit regionální komunikační mix?

Destinační management

 

S tímto předmětem zvládneš všechny manažerské činnosti v cestovních agenturách, ubytovacích a stravovacích střediscích, informačních centrech či různých dopravních a doplňkových službách cestovního ruchu.

Přijímací zkoušky

Máš 3 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) úspěšné maturity z matematiky, nebo

b) úspěšných SCIO testů s percentilem 50 a výšším z OSP a anglického jazyka (výsledky je nutné dodat na studijní oddělení do 22.5.2021).

c) Další pořadí uchazečů bude stanoveno podle prospěchu ve třetím ročníku střední školy.

 

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat na studijní oddělení do 11.6.2021. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu na podzim, dodají maturitní vysvědčení do 19.9.2021.

 

POZOR ZMĚNA

Uchazeči maturující v roce 2021 mohou kopii maturitního vysvědčení dodat až do 11. září 2021 (1. kolo přijímaček), anebo do 19. prosince 2021 (2. kolo přijímaček).

 

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/