Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. novinky
  2. Kalendář akcí
  3. Kontakty
  4. Telefonní seznam
  5. FAKULTA
   1. FAKULTA
   2. Děkanát
   3. Kolegium děkana
   4. Akademický senát
    1. Členové akademického senátu
    2. Dokumenty ke stažení
    3. Aktuality
   5. Vědecká rada
   6. Oborová rada
   7. Kancelář analýz a studií
    1. Komerční kurzy
    2. Analýzy a studie
   8. Oddělení vnějších vztahů
    1. Mezinárodní spolupráce
    2. Erasmus+
    3. Partneři
   9. Studijní oddělení
   10. Disciplinární komise
   11. Absolventi
   12. Lidé
  6. Katedry
   1. KCJ - Katedra cizích jazyků
    1. Členové katedry
    2. Anglická sekce
    3. Německá sekce
    4. Výuka
    5. Věda a výzkum
    6. Mezinárodní zkouškyTOEIC / WiDaF
    7. Kontakt
   2. KSY - Katedra ekonomické statistiky
    1. Členové katedry
    2. Výuka
    3. Věda a výzkum
    4. Doktorandi
    5. Kontakt
   3. KEK - Katedra ekonomie
    1. Členové katedry
    2. Výuka
    3. Věda a výzkum
    4. Doktorandi
    5. Kontakt
   4. KFU - Katedra financí a účetnictví
    1. Členové katedry
    2. Výuka
    3. Věda a výzkum
    4. Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí
    5. Doktorandi
    6. Kontakt
   5. KIN - Katedra informatiky
    1. Členové katedry
    2. Výuka
    3. Věda a výzkum
    4. Doktorandi
    5. Kontakt
   6. KMG - Katedra marketingu a obchodu
    1. Členové katedry
    2. Výuka
    3. Věda a výzkum
    4. Doktorandi
    5. Kontakt
   7. KPE - Katedra podnikové ekonomiky a managementu
    1. Členové katedry
    2. Výuka
    3. Věda a výzkum
    4. Doktorandi
    5. Kontakt
  7. Uchazeči o studium
   1. Proč studovat na EF
   2. Bakalářské studium
    1. Přijímací řízení
    2. E-přihláška
   3. Navazující magisterské studium
    1. Přijímací řízení
    2. E-přihláška
   4. Doktorské studium
    1. Pravidla doktorského studia
    2. Přijímací řízení
    3. E-přihláška
   5. Celoživotní vzdělávání
   6. Studium v anglickém jazyce
   7. Dny otevřených dveří
   8. E-přihláška ke studiu
  8. Studenti
   1. Studijní oddělení
    1. Úřední hodiny
   2. Studijní předpisy
   3. Formuláře
   4. Studijní plány
   5. Harmonogram studia
   6. Bakalářské studium
    1. Kombinované studium
    2. Pokyny pro zadání a zpracování BP
    3. Státní závěrečné zkoušky
   7. Navazující magisterské studium
    1. Kombinované studium
    2. Pokyny pro zadání a zpracování DP
    3. Státní závěrečné zkoušky
   8. Doktorské studium
    1. Oborová rada
    2. Pravidla studia
    3. Studentská grantová soutěž
    4. Doktorandi
    5. Formuláře
   9. Celoživotní vzdělávání
   10. SVOČ
   11. E-learningový portál
   12. Jsem prvák
   13. Poradce studenta
  9. Věda a výzkum
   1. Projekty a granty na EF
   2. Požadavky na výstupy VaV
   3. Aktuální projektové výzvy
   4. Konference
   5. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
   6. Portál vědy a výzkumu (EFIS)
   7. Databáze vědy a výzkumu
   8. Podpora excelentních výzkumných týmů EF TUL
   9. EconLab - Laboratoř pro experimentální ekonomii a zpracování velkých dat
   10. Dotazník - Identifikace rodinných firem Libereckého kraje ve vybraných odvětvích
  10. Úřední deska
   1. Strategický záměr fakulty a plán realizace
   2. Vnitřní předpisy fakulty
   3. Studijní a zkušební řád
   4. Vnitřní normy
   5. Výroční zprávy
   6. Nedoručené písemnosti
   7. Akreditované studijní programy
   8. Doktorské studium
   9. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
   10. Přijímací řízení
  11. projekty test
  12. Mezinárodní zkoušky TOEIC / WiDaF
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr