overlay

Harmonogram výuky na AR 2022/2023

 

Zahájení akademického roku 05.09. 2022
Ukončení akademického roku 03. 09. 2023
Poslední termín splnění studijních povinností za AR 2021/2022 09. 09. 2022
Poslední termín pro podání žádosti o povolení třetího zapsání předmětu 16. 09. 2022
Zápis ke studiu do všech ročníků - určí děkan 05. 09. 2022 - 23. 09. 2022
Bez výuky 05. 09. 2022 - 23. 09. 2022
Poslední termín splnění studijních povinností za AR 2022/2023 31. 08. 2023
Předběžný zápis na AR 2022/2023 04.06. 2022 (16:00-23:59)
05.06. 2022 (16:00) - 03.07. 2022 (23:59)
27.08. 2022 (00:00) - 18.09. 2022 (23:59)
Předběžný zápis na letní semestr 2022/2023 21.01. 2023 (16:00-23:59)
21.01. 2023 (16:00) - 19.02. 2023 (23:59)
Rektorský den (pouze pro prezenční studium) 12.05. 2023

Výuka v ZIMNÍM SEMESTRU pro všechny ročníky

Výuka 13 týdnů 26.09.2022 - 23.12. 2022
Zimní prázdniny 1 týden 27.12. 2022 - 30.12. 2022
Zkouškové období (bez výuky) 5 týdnů 02.01. 2023 - 03.02. 2023
Bez zkoušení a promocí 3 týdny 06.02. 2023 - 24.02. 2023
Poslední termín pro splnění povinností za ZS I. ročníku   03.02. 2023
Odevzdání závěrečné práce (diplomové, či bakalářské)   do 16.12. 2022
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG a přihlášení ke SZZ oborové přes IS STAG bakalářské studium nejpozději do 09.01. 2023
magisterské studium
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie   16.01. 2023 - 03.02. 2023
Státní závěrečné zkoušky oborové   16.01. 2023 - 03.02. 2023
Termín promocí   oznámí děkan
Registrace témat závěrečných prací prostřednictvím IS STAG bakalářská práce 01.04. 2023 (8:00)
diplomová práce 01.04. 2023 (23:59)

Výuka v LETNÍM SEMESTRU pro I., II. bakalářských studijních oborů a I. ročník navazujících magisterských studijních oborů

Výuka 14 týdnů 27.02. 2023 - 02.06. 2023
Zkouškové období (bez výuky) 5 týdnů 06.06 2023 - 07.07. 2023
Letní prázdniny 8 týdnů 08.07. 2023 - 31.08. 2023
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie   05.06. 2023 - 23.06. 2023

Výuka v LETNÍM SEMESTRU pro II. ročník navazujících magisterských studijních oborů

Výuka 9 týdnů 27.02. 2023 - 28.04. 2023 
Bez výuky   24.04. 2023 - 30.06. 2023
Odevzdání diplomové práce   nejpozději do 05.05. 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG   nejpozději do 20.05. 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce oborové přes IS STAG   nejpozději do 20.05. 2023
Státní závěrečné zkoušky oborové   29.05. 2023 - 16.06. 2023
Předběžný termín konání promocí přesný termín oznámí děkan 26.06. 2023 - 14.07. 2023
a 08.09. 2023

Výuka v LETNÍM SEMESTRU pro III. ročník bakalářských studijních programů

Výuka 10 týdnů 27.02. 2023 - 05.05. 2023
Bez výuky   01.05. 2023 - 30.06. 2023
Odevzdání bakalářské práce   nejpozději do 05.05. 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG   nejpozději do 20.05. 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce přes IS STAG   nejpozději do 20.05. 2023
Státní závěrečné zkoušky oborové   05.06. 2023 - 23.06. 2023

Státní závěrečná zkouška - třetí řádný termín pro III. ročník bakalářských studijních oborů a II. ročník navazujících magisterských studijních oborů

Odevzdání bakalářské/diplomové práce nejpozději do 16.06. 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG nejpozději do 11.08. 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce nejpozději do 11.08. 2023
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie 21.08. 2023 - 01.09. 2023
Státní závěrečné zkoušky oborové 21.08. 2023 - 01.09. 2023


 

Ke stažení v PDF zde

Sledujte nás na Facebooku

† VÁCLAV URBÁNEK