Přihlásit

Ing. Petra Matějovská, Ph.D., MBA

Ing. Petra Matějovská, Ph.D., MBA
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): člen katedry

E-mail:
petra.matejovska@tul.cz
Kancelář:
H748
Tel.:
+420 48535 2311
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
Angličtina, Němčina, Španělština
Konzultační hodiny
Individuálně po dohodě přes e-mail
Specializace

Strategic Management, Retail Management, Innovation Management, Introduction to Management, Ekonomika podniku

Dosažené vzdělání

2007 – Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, Studijní obor: Podniková ekonomika, Ing.

2011 – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Doktorský studijní obor: Organizace a řízení podniků, Ph.D.

2014 – Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Studijní program: Řízení lidských zdrojů a Evropská unie, MBA

Publikace
 • MATĚJOVSKÁ, P. Strategic impacts of problematic aspects of developmental tendencies in specific retail activities Hradec Economic Days 2018 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018 S. 31-42. ISBN: 978-80-7435-701-5, ISSN: 2464-6059.
 • MATĚJOVSKÁ, P. Evaluation of Strategic Outsourcing as an Instrument of Facility Management within the Czech Republic Proceedings of the 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017 1. vyd. Bulgaria, Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2017 S. 903-910. ISBN: 978-619-7105-93-3, ISSN: 2367-5659.
 • BRABEC, Z. a MATĚJOVSKÁ, P. Measuring Performance of Small Retail and Wholesale Companies in the Czech Republic Liberec Economic Forum 2017 13. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017 S. 71-77. ISBN: 978-80-7494-349-2.
 • MATĚJOVSKÁ, P. Specification and development of highly integrated trading companies in the Czech Republic and within the European Union market Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference On Social Sciences & Arts SGEM 2016 1. vyd. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2016 S. 609-616. ISBN: 978-619-7105-75-9, ISSN: 2367-5659.
 • MATĚJOVSKÁ, P. Analýza ochrany duševního vlastnictví MSP v rámci České republiky , 2013 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Zkoumání faktorů inovační schopnosti malých a středních podniků 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 ISBN: 978-80-7372-916-5.
 • MATĚJOVSKÁ, P. Activities of small and medium-sized enterprises in the field of research and development and their efficiency of gaining the public support Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 295 – 303. ISBN: 978-80-7372-755-0.
 • MATĚJOVSKÁ, P. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich komparace se státy EU v roce 2008 , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Application of management quantitative methods in the range of small and middle enterprises , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Characteristics of small and medium-sized innovative enterprises and problems affecting their activities , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Ekonomická důležitost malého a středního podnikání neboli MSP jako hlavní hnací síla hospodářského růstu , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Evropská podpora v oblasti vědy a výzkumu malého a středního podnikání v ČR , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Identifikace možností měření faktorů ovlivňujících efektivitu inovací , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Klasifikace a alokace veřejných prostředků z fondů EU a specifika jejich využití , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. Komparace výsledků inovačních aktivit podniků ČR s ostatními zeměmi EU , 2010 S. .
 • MATĚJOVSKÁ, P. a ŽIŽKA, M. Research on Innovative Activities in Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic ACC Journal 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1803-9782.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr