Přihlásit

Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Ing. Jana Šimanová, Ph.D.
Děkanát EF (DEF): proděkan pro koncepci a rozvoj
Katedra ekonomie (KEK): člen katedry
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen katedry

E-mail:
jana.simanova@tul.cz
Kancelář:
H834
Tel.:
+420 48535 2495
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
angličtina
Konzultační hodiny
ZS 2022/2023 – každé úterý od 9:00 do 10:30 či individuálně po dohodě e-mailem
Specializace

mezinárodní ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie, veřejná správa, hospodářská politika a politika regionálního rozvoje.

Dosažené vzdělání

2004–2010 PhD., doktorské studium na EF TUL, obor Organizace a řízení podniku.

Další funkce

VaV projekty:

TD020047 Regionální cenový index jako indikátor reálných a sociálních disparit. Technologická agentura ČR, Program Omega, spoluřešitelka, doba řešení: 2014 - 2015. 

TL01000303 Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+. Technologická agentura ČR, Program ÉTA, spoluřešitelka, doba řešení: 2018 - 2021.

Smluvní výzkum:

Národní dopadové studie dohod o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), EU a Vietnamem (EVFTA), EU a Singapurem (EUSFTA), EU a Japonskem (JEPA), EU a MerCoSur. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, spoluřešitelka v letech 2016 - 2021.

Publikace
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ŠMÍDA, J. Metodika využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021, 2021
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ŠMÍDA, J. Peněžní příjmy a životní náklady obyvatel: detailní pohled na území Česka 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021 ISBN: 978-80-7494-577-9.
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J., ŠMÍDA, J. a ŽIŽKA, T. Softwarová geodatabáze s webovým mapovým portálem, 2021
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic: New Results Proceedings of the 5th International Conferenceon European Integration 2020 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020 S. 448-458. ISBN: 978-80-248-4455-8.
 • ŠIMANOVÁ, J. aj. Middle Class at a Crossroads Praha: TOPAZ, 2019 ISBN: 978-80-88350-00-2.
 • ŠIMANOVÁ, J. a KOCOUREK, A. Readiness of Czech Regions for Industry 4.0 Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019 Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 S. 330-338. ISBN: 978-80-7494-482-6.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Impact Assessment of the Free Trade Agreement Between EU and Vietnam on the Economy of the Czech Republic Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 1. vyd. Ostrava: , 2018 S. 755-764. ISBN: 978-80-248-4169-4, ISSN: 2571-029X.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European union and Its Member States - Assessing Impacts on the Czech Economy Liberec: Technical University of Liberec, 2017 ISBN: 978-80-7494-381-2.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Impact Assessment of the CETA for the Czech Economy through CGE Modelling Liberec Economic Forum 2017 1. vyd. Liberec: , 2017 S. 36-45. ISBN: 978-80-7494-349-2.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Spatial Modelling of Nominal and Real Net Disposable Household Incomes in the Districts (LAU1) of the Czech Republic Mathematical Methods in Economics MME 2017 1. vyd. Hradec Králové: , 2017 S. 336-341. ISBN: 978-80-7435-678-0.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ŠMÍDA, J. Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic Statistika Praha: Český statistický úřad, 2016, roč. 96, č. 4. S. 56-70. ISSN: 0322-788X.
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ŠMÍDA, J. Modelling of Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2016 S. 414-418. ISBN: 9788074942969.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KRAFT, J., KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ROZKOVEC, J. Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu), 2015
 • KRAFT, J. aj. Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-263-1.
 • ŽIŽKA, T., KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Strukturovaná výpočtová databáze regionálních cenových indexů pro měření regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP [software]. Dostupné z: http://vyzkum.ef.tul.cz/td020047/index.php?content=databaze.
 • ŠIMANOVÁ, J. a SZENCZI, K. Evaluation of the Implementation of Selected Regional Operational Programs with a Focus on Public Projects Economic Efficiency The 2th International Conference on European Integration 1. vyd. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2014 S. 51 – 58. ISBN: 978-80-248-3388-0.
 • ŠIMANOVÁ, J. Role nadnárodních firem čerpajících investiční pobídky v regionech ČR v krizovém období 2008 – 2012 Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014 S. 241 – 249. ISBN: 978-80-7435-368-0.
 • ŠIMANOVÁ, J. Evaluation of the Impact of Investment Incentives on Real Economic Convergence between the Regions of the Czech Republic Economic Policy in the European Union Member Countries 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, 2013 S. 304-312. ISBN: 978-80-248-3095-7.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Pace of Globalization as a Determinant of Human Development in the Developed Market and Transition Economies The 7th International Days of Statistics and Economics 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013 S. 631 – 641. ISBN: 9788086175874.
 • ŠIMANOVÁ, J. The Impact of Investment Incentives on Czech Regional Industry Specialization and Position in the Global Value Chain ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 S. 171 – 179. ISSN: 1803-9782.
 • ŠIMANOVÁ, J. Investiční pobídky, nadnárodní firmy a regionální rozvoj 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 ISBN: 978-80-7372-803-8.
 • ŠIMANOVÁ, J. a TREŠL, F. Vývoj průmyslové koncentrace a specializace v regionech NUTS3 České republiky v kontextu dynamizace regionální komparativní výhody E+M Ekonomie a Management 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, roč. 2011, č. 1. S. 38-52. ISSN: 1212-3609.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr