Přihlásit

Děkanát

Děkan prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.  
Tajemnice fakulty Ing. Jarmila Hawlová  
Asistentka děkana Tereza Marková  
Proděkani doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum
  Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. proděkan pro vnější vztahy
  Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. proděkanka pro studijní záležitosti
  PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. proděkanka pro studijní záležitosti
  Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. proděkan pro koncepci a rozvoj
Asistentka proděkanů Kateřina Těhníková  
Studijní oddělení Lenka Mráčková vedoucí studijního oddělení
  Ing. Iveta Honzáková  
  Jana Bělohlávková  
  Martina Chvojková  koordinátorka ERASMUS+
  Tereza Marková  doktorská studia
Projektový manažer Ing. Jitka Hadová  
Počítačový technik  Viktor Plch   

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK