Login

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting (KFU): Academic staff
Faculty of Economics – Dean's Office (DEF): vice-dean for study

E-mail:
lenka.stryckova@tul.cz
Office:
H841
Tel.:
+420 48535 2379
STAG:
STAG profile
Language abilities
English, German
Consulting Hours
During exam period: on the basis of previous email agreement.
Specialisation

Banking, Corporate Finance, Business Financial Management, Managerial Accounting

Achieved education

2014 - Technical University of Liberec, Faculty of Economics, Business Management, Doctoral Studies (Ph.D.)

1998 -Technical University of Liberec, Faculty of Economics,  Business Economics, Masters Degree (Ing.)

Publications
 • STRÝČKOVÁ, L. Debt policy of companies in Czech Republic Journal of International Studies Szczecin: Centre of Sociological Research, NGO, 2019, vol. 12, issue 3. P. 183-197. ISSN: 2071-8330.
 • JÁČOVÁ, H. et al. Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí/Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 ISBN: 978-80-7494-483-3.
 • STRÝČKOVÁ, L. Czech Banking Sector as a Source of Business Financing 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017 1. ed. Sofia: Stef92 Technology, 2017 P. 205-212. ISBN: 978-619-7408-15-7, ISSN: 2367-5659.
 • STRÝČKOVÁ, L. Relationship Between Company Returns And Leverage According to the Business Sector: Empirical Evidence from the Czech Republic Journal of Competitiveness 1. ed. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2017, vol. 9, issue 3. P. 98-110. ISSN: 1804-171X.
 • STRÝČKOVÁ, L. The Practice of Capital Structure Choice in the Czech Republic: a Comparative Study Based on the Global Data Journal of International Studies Ternopil: Centre of Sociological Research, NGO, 2017, vol. 10, issue 2. P. 185-203. ISSN: 2071-8330.
 • STRÝČKOVÁ, L. Identifikace faktorů determinujících kapitálovou strukturu firem v České republice Acta Academica Karviniensia 1. ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2016 P. 37-49. ISSN: 1212-415X.
 • STRÝČKOVÁ, L. The Sense and Availability of Industry Standards of Indebtedness for Businesses in the Czech Republic Trendy v podnikání 1. ed. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016 P. 12-22. ISSN: 1805-0603.
 • HASPROVÁ, O. et al. Výkonnost podniku v závislosti na účetních, finančních a daňových faktorech 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016 ISBN: 978-80-7494-309-6.
 • STRÝČKOVÁ, L. Factors Determining the Corporate Capital Structure in the Czech Republic from the Perspective of Business Entities E+M Ekonomie a Management 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2015, vol. 18, issue 2. P. 40-56. ISSN: 1212-3609.
 • STRÝČKOVÁ, L. Investigation Into the Debt Financing of Businesses in the Czech Republic 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015: Conference Proceedings 1. ed. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015 P. 253-260. ISBN: 978-619-7105-47-6, ISSN: 2367-5659.
 • STRÝČKOVÁ, L. The Utilization of Industry Standards in the Optimization of Corporate Capital Structure Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 P. 165-174. ISBN: 978-80-7494-225-9.
 • STRÝČKOVÁ, L. Corporate Indebtedness: Bane Or Blessing? Empirical Evidence from the Czech Republic Proceedings of the International Conference Hradec Economic Days 2014 1. ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014 P. 360-369. ISBN: 978-80-7435-370-3.
 • STRÝČKOVÁ, L. Corporate Investment Decisions: Empirical Evidence from the Czech Republic Proceedings of the SGEM International Conferences on Social Sciences and Arts 2014 1. ed. Albena: SGEM, 2014 P. 153-160. ISBN: 978-619-7105-26-1, ISSN: 2367-5659.
 • STRÝČKOVÁ, L. Analýza faktorů determinujících kapitálovou strukturu podniků v ČR , 2013 P. .
 • STRÝČKOVÁ, L. , and HOJNÁ, R. Is There a Space for an Innovative Approach to Sources of Business Financing in the Czech Republic? Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 P. 522 – 531. ISBN: 978-80-7372-953-0.
 • STRÝČKOVÁ, L. Kapitálová struktura: Výsledek rozhodování podniku? , 2013 P. .
 • STRÝČKOVÁ, L. Corporate Financing by IPOs in the Czech Republic , 2012 P. .
 • STRÝČKOVÁ, L. , and HORÁK, J. Potenciál vybraných zdrojů financování podniku 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 ISBN: 978-80-7372-919-6.
 • STRÝČKOVÁ, L. Potential of Corporate Financing through Capital Market in the Czech Republic ACC Journal 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 P. 181 – 191. ISSN: 1803-9782.
 • STRÝČKOVÁ, L. Trends in Electronic Banking in the Czech Republic , 2012 P. .
 • STRÝČKOVÁ, L. Trendy při volbě zdrojů financování obchodních společností v ČR , 2012 P. .
 • STRÝČKOVÁ, L. The Prospects of Supported Export Financing in the Czech Republic Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 P. 427 – 438. ISBN: 978-80-7372-755-0.
General partners
 • CSOB
 • CSU
 • KB
 • Liberec
 • Praktik Group
 • Preciosa, a. s.
 • Magna
 • ŠKODA AUTO
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partners
 • BPR
 • CSJ
 • DB
 • FESTOOL
 • Lasvit s. r. o.
 • LK
 • Miton
 • VUTS
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr