Login

Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Ing. Jana Šimanová, Ph.D.
Department of Economics (KEK): Academic staff
Institute of New Technologies and Applied Informatics (NTI): Academic staff
Faculty of Economics – Dean's Office (DEF): vice-dean for conception and development

E-mail:
jana.simanova@tul.cz
Office:
H834
Tel.:
+420 48535 2495
STAG:
STAG profile
Notes
Participation in Research Projects: TD020047 “Regional Price Index as an Indicator of Real Social and Economic Disparities”
Language abilities
English
Consulting Hours
Winter semester 2018/19: Mon 10:30–12:00.
Specialisation

International Economics, Economic policy, Public administration, Regional development, Microeconomics, Macroeconomics

Achieved education

2004-2010: Ph. D. study at the Technical University of Liberec, Faculty of Economics (PhD. degree) 1999-2004: Technical university of Liberec, Faculty of Economics (Master degree)

Other appointments

R&D projects in social-economic application research (co-investigator in 2014 - 2021): Technology Agency of the Czech Republic (projects No TD020047, TL01000303)

National impact studies for free trade agreements between EU and Canada (CETA), EU and VIetnam (EVFTA), EU and Singapore (EUSFTA) and  EU and Japan (JEPA) -  co-investigaror in 2016 - 2018

Publications
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Impact Assessment of the Free Trade Agreement Between EU and Vietnam on the Economy of the Czech Republic Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 1. ed. Ostrava: , 2018 P. 755-764. ISBN: 978-80-248-4169-4, ISSN: 2571-029X.
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European union and Its Member States - Assessing Impacts on the Czech Economy Liberec: Technical University of Liberec, 2017 ISBN: 978-80-7494-381-2.
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Impact Assessment of the CETA for the Czech Economy through CGE Modelling Liberec Economic Forum 2017 1. ed. Liberec: , 2017 P. 36-45. ISBN: 978-80-7494-349-2.
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Spatial Modelling of Nominal and Real Net Disposable Household Incomes in the Districts (LAU1) of the Czech Republic Mathematical Methods in Economics MME 2017 1. ed. Hradec Králové: , 2017 P. 336-341. ISBN: 978-80-7435-678-0.
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. , and ŠMÍDA, J. Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic Statistika Praha: Český statistický úřad, 2016, vol. 96, issue 4. P. 56-70. ISSN: 0322-788X.
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. , and ŠMÍDA, J. Modelling of Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2016 P. 414-418. ISBN: 9788074942969.
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KRAFT, J., KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. , and ROZKOVEC, J. Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu), 2015
 • KRAFT, J. et al. Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-263-1.
 • ŽIŽKA, T., KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Strukturovaná výpočtová databáze regionálních cenových indexů pro měření regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP [software]. Available from: http://vyzkum.ef.tul.cz/td020047/index.php?content=databaze.
 • ŠIMANOVÁ, J. , and SZENCZI, K. Evaluation of the Implementation of Selected Regional Operational Programs with a Focus on Public Projects Economic Efficiency The 2th International Conference on European Integration 1. ed. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2014 P. 51 – 58. ISBN: 978-80-248-3388-0.
 • ŠIMANOVÁ, J. Role nadnárodních firem čerpajících investiční pobídky v regionech ČR v krizovém období 2008 – 2012 Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III 1. ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014 P. 241 – 249. ISBN: 978-80-7435-368-0.
 • ŠIMANOVÁ, J. Evaluation of the Impact of Investment Incentives on Real Economic Convergence between the Regions of the Czech Republic Economic Policy in the European Union Member Countries 1. ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, 2013 P. 304-312. ISBN: 978-80-248-3095-7.
 • KOCOUREK, A. , and ŠIMANOVÁ, J. Pace of Globalization as a Determinant of Human Development in the Developed Market and Transition Economies The 7th International Days of Statistics and Economics 1. ed. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013 P. 631 – 641. ISBN: 9788086175874.
 • ŠIMANOVÁ, J. The Impact of Investment Incentives on Czech Regional Industry Specialization and Position in the Global Value Chain ACC Journal 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 P. 171 – 179. ISSN: 1803-9782.
 • ŠIMANOVÁ, J. Investiční pobídky, nadnárodní firmy a regionální rozvoj 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 ISBN: 978-80-7372-803-8.
 • ŠIMANOVÁ, J. , and TREŠL, F. Vývoj průmyslové koncentrace a specializace v regionech NUTS3 České republiky v kontextu dynamizace regionální komparativní výhody E+M Ekonomie a management 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, vol. 2011, issue 1. P. 38-52. ISSN: 1212-3609.
General partners
 • CSOB
 • CSU
 • KB
 • Liberec
 • Praktik Group
 • Preciosa, a. s.
 • Magna
 • ŠKODA AUTO
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partners
 • BPR
 • CSJ
 • DB
 • FESTOOL
 • Lasvit s. r. o.
 • LK
 • Miton
 • VUTS
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr