Login

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM
Department of Finance and Accounting (KFU): Academic staff
Department of Marketing and Trade (KMG): External employee

E-mail:
bohumil.polacek@tul.cz
Office:
H08038
Tel.:
+420 48535 2360
STAG:
STAG profile
Language abilities
English, Germany, Russian
Consulting Hours
Thursday from 12.15 to 14.15 by appointment
Specialisation

International Trade Law

International Transport Law

Valuation

Achieved education

Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, Field: Economy and Consumer Industry Management (Ing. 1989)

Charles University, Faculty of Law (Mgr. 1995, JUDr. 2001, Ph.D. 2005, associate professor 2015)

LIGS University Honolulu (MBA 2008, LLM 2009)

University of Economics, Prague, Institute for Property Appraisal (2002)

Publications
 • POLÁČEK, B. Encyklopedie českých právních dějin. XIII. svazek. Hesla: Tituly právnické akademické, Tituly právnické pedagogické, Tituly právnické – původ slov, Tituly právnické vědecké Encyklopedie českých právních dějin. XIII. svazek (Ta – Ty) 1. ed. Praha: Aleš Čeněk, 2020 P. 30-87. ISBN: 978-80-7418-322-5.
 • POLÁČEK, B. International Air Carriage Liability Časopis pro právní vědu a praxi Brno: Masaryk University Press, 2020, vol. 27, issue 4. P. 491-517. ISSN: 1210-9126.
 • POLÁČEK, B. Krátké zamyšlení nad novým znaleckým zákonem Bulletin advokacie Praha: Advokátní komora, 2020 P. 30-32. ISSN: 1210-6348.
 • POLÁČEK, B. , and NOVÁK, R. Mezinárodní přepravní doklady Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020 ISBN: 978-80-7598-639-9.
 • POLÁČEK, B. , and NOVÁK, R. Právní ukotvení elektronického NL CMR Logistika Praha: , 2020 P. 37-39. ISSN: 1211-0957.
 • POLÁČEK, B. Znalec v exekučním řízení podle nového znaleckého zákona Komorní listy Praha: Exekutorská komora, 2020 P. 9-14. ISSN: 1805-1081.
 • POLÁČEK, B., NOVÁK, R. , and DOSTALÍK, P. Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého: Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů Prahaha: Leges, 2019 ISBN: 978-80-7502-330-8.
 • POLÁČEK, B., RŮŽIČKA, K., NOVÁK, R. , and DOSTALÍK, P. Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018 ISBN: 978-80-7598-143-1.
 • POLÁČEK, B. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 ISBN: 978-80-7552-789-9.
 • POLÁČEK, B. , and DOSTALÍK, P. Lex Rhodia de iactu a společná havárie Právněhistorické studie Praha: Karolinum, 2017 P. 21-25. ISSN: 0079-4929.
 • POLÁČEK, B. Právo mezinárodního obchodu Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 ISBN: 978-80-7552-770-7.
 • POLÁČEK, B. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 ISBN: 978-80-7552-424-9.
 • POLÁČEK, B. Podpora a ochrana mezinárodních investic z pohledu České republiky POLÁČEK, B. (ed.) Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 P. 341-355. ISBN: 978-80-7478-976-2.
 • POLÁČEK, B. Znalec v rozhodčím řízení BĚLOHLÁVEK, A. J., KOVÁŘOVÁ, D. Aktuální otázky rozhodčího řízení – procesní standardy použitelné v rozhodčím řízení a jejich aplikace. Praha: Havlíček Brain Team, 2016 P. 42-43. ISBN: 978-80-87109-61-8.
General partners
 • CSOB
 • CSU
 • KB
 • Liberec
 • Praktik Group
 • Preciosa, a. s.
 • Magna
 • ŠKODA AUTO
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partners
 • BPR
 • CSJ
 • DB
 • FESTOOL
 • Lasvit s. r. o.
 • LK
 • Miton
 • VUTS
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr