Přihlásit

Aktuální projektové výzvy

GAČR – předběžný harmonogram výzev 2019:

 • Skupiny grantových projektů: https://gacr.cz/zakladni-informace/
 • Důležité termíny a lhůty: https://gacr.cz/podat-dulezite-terminy-a-lhuty/

  - Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  - Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  - Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  - Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  - Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je vždy 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  - Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v Evidenci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – VES

  Termíny a lhůty výzvy o LA projekty ve spolupráci s FWF v roce 2019

  Ve výzvě o mezinárodní projekty LA spolupráce s počátkem řešení projektů v roce 2019 bude v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 7. ledna 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12.4. 2019. (8.4.2019 paní Huličkové.)

  Termíny a lhůty veřejných soutěží v roce 2019

  Počátek lhůty pro podávání návrhů je konec února 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je počátek dubna 2019. O přesném termínu vás budeme informovat.

TAČR – předběžný harmonogram výzev 2019:

 • https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1575-predbezny-harmonogram-verejnych-soutezi-2019.html
 • Éta

  Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

  3. veřejnou soutěž můžeme očekávat začátkem května a podání do konce června 2019.

 • Zéta

  Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

  4. veřejná soutěž bude vyhlášena 10.10. a bude otevřena do 21.11.2019.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

OP Zaměstnanost

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Fond malých projektů:

Interreg V–A Česká republika – Polsko

           PO3 - projektový záměr 15.3.2019, projektová žádost 30.9.2019.                                                                       

NORSKÉ FONDY (Fondy EHP – Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action Bavorsko

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-4
 • Návrh projektu podepisuje p. rektor. Čestné prohlášení zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum, pí. Viera Huličková. Návrhy projektů v tištěné podobě spolu s průvodkou k projektu doručte na RPV, a zároveň návrhy projektů vč. požadovaných příloh zasílejte elektronicky na viera.hulickova@tul.cz do 15.3.2019. Návrhy projektů se podávají přes ISDS, zajišťuje pí. Huličková.
 • Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 22.3.2019.

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Eureka

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-6-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte219
 • Účastníkem projektu je podnik, další účastník je TUL, participuje min jeden zahraniční účastník. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití. Čestné prohlášení připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV). Návrh projektu podepisuje p. rektor. Návrhy projektu budou odeslány na MŠMT pomocí datové schránky z RPV.
 • Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28.3.2019, interní termín pro podání návrhů projektů je 21.3.2019.

Rovněž je otevřena výzva Inter-Eureka Spain - viz:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/czech-republic-spain-call-for-eureka-joint-r-d-i-projects

ERASMUS+

 • Zveřejněno 30.10.2018, deadline na podání 12.2.2019.

Horizont 2020

 MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action USA

MŠMT Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4
 • Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků, financují se cestovní a pobytové náklady.
 • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť. Proto prosím zaslat informaci ohledně názvu projektu na adresu: viera.hulickova@tul.cz co nejdřív.
 • Návrh projektu podepisuje řešitel i statutární zástupce, v případě dalšího účastníka rovněž.
 • Finální návrhy projektů prosím doručit v tištěné podobě (oboustranně) na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz do 23.4.2019. Návrhy projektů se posílají na MŠMT datovou schránkou z RPV.
 • Termín pro podávání přihlášek je 30.4.2019. 

MŠMT Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7
 • Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků, financují se cestovní a pobytové náklady.
 • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť. Proto prosím zaslat informaci ohledně názvu projektu na adresu: viera.hulickova@tul.cz co nejdřív.
 • Návrh projektu podepisuje řešitel i statutární zástupce, v případě dalšího účastníka rovněž.
 • Finální návrhy projektů prosím doručit v tištěné podobě (oboustranně) na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz do 21.6.2019. Návrhy projektů se posílají na MŠMT datovou schránkou z RPV.
 • Termín pro podávání přihlášek je 28.6.2019.

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action Indie

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-10
 • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť. Proto prosím zaslat informaci ohledně přípravy projektu na adresu: viera.hulickova@tul.cz co nejdřív.
 • Interní termín pro podání návrhů projektů je 24.7.2019, zajišťuje pí. Huličková.
 • Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31.7.2019.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr