Přihlásit

Studium v anglickém jazyce

6209R012 Information and Communication Management – NEISSE University

Ekonomická fakulta TUL organizuje výuku v angličtině ve tříletém bakalářském studijním oboru Information and Communication Management, které se řídí podle těchto zásad:

 • Studium je tříleté, každý ročník probíhá na jedné ze zúčastněných vysokých škol v Euroregionu Nisa, proto se také tomutu studiu zkráceně říká Univerzita Nisa.
 • Sylaby jsou sestavovány společně všemi zúčastněnými školami tak, aby byla zachována návaznost a souvislost celého studia a současně byla respektována autonomie jednotlivých vysokých škol.
 • Studijní program je koncipován tak, aby umožňoval absolventům v budoucnu širokou adaptabilitu a schopnosti se orientovat v nových informacích, přejímat a zpracovávat je novými technologiemi.
 • Struktura předmětů je uvedena v ISSTAG.

Na výuce se podílejí:

Bakalářské studium oboru Information and Communication Management se ukončuje státními závěrečnými zkouškami na Hochschule Zittau/Görlitz v Německu. Absolventi získávají titul "bakalář", ve zkratce B.Sc.

6208T085 Business Administration

Ekonomická fakulta TUL organizuje výuku v angličtině ve dvouletém navazujícím magisterském studijním oboru Business Asministration, které se řídí podle těchto zásad:

 • Studium je dvouleté, zakončené titulem M.Sc.
 • Struktura předmětů je uvedena v ISSTAG.
 • Studium je určené pro zahraniční studenty ze zemí Evropské unie i mimo ni.
 • Studium je zpoplatněno částkou 3.500,- USD za rok.
 • Ekonomická fakulta TUL otevírá toto studium při minimálním počtu 8 studentů v ročníku.

6208V097 Business Economics and Management

Ekonomická fakulta TUL organizuje výuku v angličtině ve čtyřletém doktorském studijním oboru Economics and Management, které se řídí podle těchto zásad:

 • Studium je čtyřleté, zakončené titulem Ph.D.
 • Struktura předmětů je uvedena v ISSTAG.
 • Studium je určené pro zahraniční studenty ze zemí Evropské unie i mimo ni.
 • Studium je zpoplatněno částkou 1.200,- USD za rok.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • BOMBARDIER
 • MAZARS
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • kodap
 • STABLE CZ
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • IMPER
 • SUNDISK