Přihlásit

Navazující magisterské studium

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující navazující magisterské studijní programy:
(doba studia 2 roky, zakončené titulem Ing.)

6208 N EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program: Podniková ekonomika

6202 N HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA

Studijní program: Regionální studia

 • prezenční forma studia v českém jazyce

6209 N SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Studijní program: Manažerská informatika

 • prezenční forma studia v českém jazyce

PROFILY ABSOLVENTA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Podniková ekonomika

Důraz na znalosti získané teoretickým studiem, ale i na řešení standardních ekonomických situací, umožňuje absolventům vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na středních a vyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích.

Regionální studia

Absolventi najdou uplatnění ve středním a vyšším managementu veřejných a soukromých organizací, institucí zabezpečujících komplexní rozvoj a správu regionů i oblastí, dále v rozvojových národních i nadnárodních agenturách a institucích, v poradenských, finančních či investičních společnostech a v neziskových organizacích, jejichž aktivity zasahují do rozvoje regionů.

Manažerská informatika

Absolventi získají pro vykonávání středních a vyšších manažerských pozic teoretické znalosti a dovednosti analyzovat a navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele systému.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • faurecie
 • kodap
 • BOMBARDIER
 • MAZARS
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • STABLE CZ
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • IMPER
 • SUNDISK