Přihlásit

Navazující magisterské studium

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující navazující magisterské studijní programy:
(doba studia 2 roky, zakončené titulem Ing.)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Management podnikových procesů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Marketing a mezinárodní obchod

- Prezenční i Kombinovaná forma studia v českém jazyce

 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ

- prezenční forma studia v českém jazyce

 

6209 N SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Studijní obor: Manažerská informatika  -prezenční forma studia v českém jazyce 

 

Business Administration  - Management of Business Processes

Business Administration  -  Marketing and International Trade 

- prezenční forma studia v anglickém jazyce

 

PROFILY ABSOLVENTA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Podniková ekonomika

Studijní program Podniková ekonomika připravuje absolventy k řešení ekonomických situací v podnicích na střední a vyšší úrovni řízení. Absolventem je odborník v oblasti podnikové ekonomiky se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a manažerského rozhodování s využitím vybraných kvantitativních metod.

Hospodářská politika v globálním prostředí

Absolventi najdou uplatnění ve středním a vyšším managementu veřejných a soukromých organizací, institucí zabezpečujících komplexní rozvoj a správu regionů i oblastí, dále v rozvojových národních i nadnárodních agenturách a institucích, v poradenských, finančních či investičních společnostech a v neziskových organizacích, jejichž aktivity zasahují do rozvoje regionů.

Manažerská informatika

Absolventi získají pro vykonávání středních a vyšších manažerských pozic teoretické znalosti a dovednosti analyzovat a navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele systému.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr