Přihlásit

Pravidla doktorského studia

Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských pracíArchiv souborů

Pokyny k obhajobě disertační práce:

Obhajoba disertační práce v doktorském studijním programu se řídí dle Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci.
Student vyplní formulář "Žádost o obhajobu disertační práce“ a přinese na studijní oddělení pro doktorské studium zpravidla 90 dní před plánovaným termínem, více dle aktuálního Příkazu děkana - Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských prací.
Přihláška k obhajobě disertační práce, Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce ke stažení na webu EF TUL - Studenti - doktorské studium - formuláře. 
Student přinese 3 výtisky disertační práce v pevných deskách na děkanát EF. Práce se tiskne oboustranně, pouze titulní strana a prohlášení (příp. poděkování) budou vytištěny jednostranně. Vzory pro desky a titulní strany závěrečných prací se řídí aktuální Směrnicí rektora (Zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací a jejich základní jednotná úprava), při zpracovávání FORMY závěrečné práce se řídí dle aktuální Směrnicí děkana (Závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci.
Na portálu IS/STAG v sekci „Kvalifikační práce“ vyplnit podklady pro disertační práci (téma, název česky, název anglicky, školitel, následně kontaktovat studijní oddělení DS pro aktivaci, a poté doplnit do údajů o disertační práci: anotace česky, anglicky (+ další světový jazyk), klíčová slova česky, anglicky, rozsah a nahrát finální soubor, a poté lze vytisknout (více viz Závazná struktura disertační práce a autoreferátu). Student připraví podklady pro autoreferát, který je priložen k disertační práci. Autoreferát je připraven dle Závazné struktury Autoreferátu disertační práce. Školitel zpracuje stanovisko školitele k disertační práci ve smyslu doporučení nebo nedoporučení disertační práce k obhajobě, které student doručí společně s formulářem "Žádost o obhajobu disertační práce" na studijní oddělení pro doktorská studia.

 

Směrnice_Organizace doktorského studia - NOVÉArchiv souborů

Informace a pravidla studia v doktorských studijních programech - NOVÉ
Aktuální okruhy témat disertačních prací jednotlivých školitelů
Zahájení doktorského studia

Průvodce pro nové doktorandy
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr