Přihlásit

Doktorské studium

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující doktorské studijní programy:
(doba studia 4 roky, zakončené titulem Ph.D.)

6208 P EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program: Řízení a ekonomika podniku

 • prezenční forma studia v českém jazyce
 • kombinovaná forma studia v českém jazyce

6208 P ECONOMICS AND MANAGEMENT

Studijní program: Business Economics and Management

 • prezenční forma studia v anglickém jazyce
 • kombinovaná forma studia v anglickém jazyce

6209 P SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Studijní program: Ekonomická informatika

 • prezenční forma studia v českém jazyce
 • kombinovaná forma studia v českém jazyce

6209 P SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS

Studijní program: Economics and Informatics

 • prezenční forma studia v anglickém jazyce
 • kombinovaná forma studia v anglickém jazyce

PROFILY ABSOLVENTA DOKTORSKÉHO STUDIA

Řízení a ekonomika podniku

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti v oblasti mikroekonomické teorie, metodologie vědecké práce, kvantitativních a statistických metod zpracování empirických dat a především odborné znalosti ve specializovaných disciplínách podnikové ekonomiky a managementu zaměřené zejména na chování a řízení podniků v globálním prostředí, v oblasti inovací a nových nástrojů financování podniků. Absolventi získají předpoklady pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nejvyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích, naleznou uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu.

Ekonomická informatika

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti z oboru informačních systémů pro analyzování, navrhování optimální koncepci informačních systémů a řízení jejich provozu s ohledem na uživatele. Vedle znalostí z oboru informačních systémů získají také znalosti z oblasti ekonomických oborů a managementu. Absolventi získají předpoklady pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nejvyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích, naleznou uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • faurecie
 • kodap
 • BOMBARDIER
 • MAZARS
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • STABLE CZ
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • IMPER
 • SUNDISK