Přihlásit

Bakalářské studium

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující bakalářské studijní programy:
(doba studia 3 roky, zakončené titulem Bc.)

6208 B EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní programy:

 • Podniková ekonomika
 • Ekonomika a management mezinárodního obchodu
  • prezenční forma studia v českém jazyce
 • Ekonomika a management služeb
  • prezenční forma v českém jazyce, specializace Cestovní ruch
  • prezenční forma v českém jazyce, specializace Finanční a pojišťovací služby

6209 B SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Studijní programy:

PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Podniková ekonomika

Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblastech podnikového managementu, marketingu, financí a účetnictví pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších a středních úrovních řízení podniku a dalších institucích.

Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Absolventi získají znalosti a dovednosti se zaměřením na mezinárodní vztahy v oblastech podnikového managementu, marketingu, financí a účetnictví pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších a středních úrovních řízení podniku mezinárodního obchodu.

Ekonomika a management služeb

Absolventi získají znalosti a dovednosti se zaměřením na služby v oblastech podnikového managementu, marketingu, financí a účetnictví pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších a středních úrovních řízení podniku v terciárním sektoru a ve veřejných institucích.

Manažerská informatika

Absolventi získají znalosti a dovednosti analyzovat, navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele.

Information and Communication Management – NEISSE University

Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblastech informatiky, podnikového managementu a psychologie komunikace v interkulturním prostředí pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších a středních úrovních řízení podniku a dalších institucích v mezinárodním prostředí. Specifickým znakem tohoto studia je mezinárodní složení studentů, studium probíhá v anglickém jazyce a v mezinárodním studijním prostředí univerzit v Česku, Německu a Polsku. Další informace lze nalézt na webu TUL.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • BOMBARDIER
 • MAZARS
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • kodap
 • STABLE CZ
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • IMPER
 • SUNDISK