Přihlásit

Bakalářské studium

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující bakalářské studijní programy:
(doba studia 3 roky, zakončené titulem Bc.)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Management výroby

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace  Management služeb

Prezenční  i kombinovaná forma studia v českém jazyce

 

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY specializace Mezinárodní obchod

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY specializace Cestovní ruch

(od 2019/20 nahrazují EKONOMIKU A MANAGEMENT MEZINARODNÍHO OBCHODU)

- prezenční forma studia v českém jazyce

 

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Manažerská informatika

- prezenční forma studia v českém jazyce

 

Information and Communication Management – NEISSE University

- prezenční forma studia pouze v anglickém jazyce

       

BUSINESS ADMINISTRATION  - Production Management

BUSINESS ADMINISTARTION  - Economics Management of Services

- Prezenční forma studia v anglickém jazyce

           

PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Podniková ekonomika se specializacemi

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomikya managementu, včetně účetnictví a financování pro podniky působící ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, financí a účetnictví, daňové problematiky včetně právního povědomí v oblasti podnikání a veřejných služeb.

Mezinárodní ekonomické vztahy

Absolvent studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy získá široký a solidní základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, mezinárodní ekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management.  Profil absolventa je utvářen jednak spektrem společných povinných předmětů, doplněných o povinné předměty specializace a o nabídku povinně volitelných předmětů. Právě specializační předměty – povinné i povinně volitelné – umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání
v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí, mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa.  

Manažerská informatika

Absolventi získají znalosti a dovednosti analyzovat, navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele.

Information and Communication Management - NEISSE University

Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblastech informatiky, podnikového managementu a psychologie komunikace v interkulturním prostředí pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších a středních úrovních řízení podniku a dalších institucích v mezinárodním prostředí. Specifickým znakem tohoto studia je mezinárodní složení studentů, studium probíhá v anglickém jazyce a v mezinárodním studijním prostředí univerzit v Česku, Německu a Polsku. Další informace lze nalézt na webu TUL.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK