Přihlásit

Studijní předpisy

Od 3. 3. 2017 platí nový Stipendijní řád TUL – věnujte pozornost změnám v přiznání nároku na ubytovací stipedium. Dochází i ke změně obcí trvalého bydliště, ve kterých nárok na ubytovací stipendium nevzniká. Více na Intranetu TUL.

Studijní a zkušební řád
Směrnice související se studiemArchiv souborů
 1. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro absolventy EF TUL (1/2018) ˆ 16.4.2019
 2. Pravidla rozdělení do specializací pro obor Ekonomika a management služeb (1/2016) ˆ 3.1.2017
 3. Pravidla celoživotního vzdělávání (8/2013) ˆ 3.1.2017
 4. Přiznání a stanovení výše stipendia zahraničním studentům (4/2017) ˆ 11.10.2017
 5. Formulář zadání závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce AKTUALIZOVANÝ ˆ 24.9.2018
 6. Podmínky pro pokračování studia na EF TUL (4/2018) ˆ 3.9.2018
 7. Uznávání zápočtů a zkoušek z předchozího nebo souběžného studia (3/2018) ˆ 3.9.2018
 8. Zpracování závěrečných prací (5/2018) ˆ 12.9.2018
 9. Přiznání a stanovení výše prospěchového stipendia (6/2018) ˆ 13.12.2018
 10. Předpokládaný počet přijímaných studentů na EF TUL na akademický rok 2019/2020 (7/2018) ˆ 30.1.2019
 11. Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v akademickém roce 2019/2020 (8/2018) ˆ 30.1.2019

Výše poplatků na akademický rok 2019/20 je zveřejněna na webových stránkách TUL

Vnitřní normy Technické univerzity v Liberci

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK