Přihlásit

Oborová rada

Oborová rada pro doktorský studijní program Ekonomika a management

Předseda:

 
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. vedoucí katedry ekonomie

Interní členové:

 
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí katedry informatiky
doc. Dr. Ing. Olga Hasprová katedra financí a účetnictví
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. katedra ekonomie
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. vedoucí katedry marketingu a obchodu
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan

Externí členové:

 
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Fakultní oborová rada pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

Předsedkyně dílčí OR:

 
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí katedry informatiky

Interní členové:

 
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. vedoucí katedry ekonomie
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan

Externí členové:

 
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. prorektor, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr