Přihlásit

Formuláře

Nový Studijní a zkušební řád TUL nabývá účinnosti 1. září 2018. viz: http://www.ef.tul.cz/studenti/studijni-predpisy

Individuální studijní plán doktoranda - NOVÝArchiv souborů
 1. Plan ˆ 10.12.2018
 1. Plan × 10.12.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce - NOVÝArchiv souborů
 1. Přihláška_SDZ ˆ 13.9.2018
 1. Prihlaska_SDZ × 13.9.2018

Přihláška k obhajobě disertační práce - NOVÝArchiv souborů

Roční hodnocení doktoranda - NOVÝArchiv souborů
 1. Roční hodnoceni ˆ 10.12.2018
 1. Roční hodnoceni × 10.12.2018
Zápis o zkoušce doktorského studia - NOVÉ
Zápis z kolokvia - NOVÉ
Zápis z malé obhajobyArchiv souborů
 1. Malá obhajoba - NOVÉ ˆ 6.12.2018
 1. Mala_obhajoba × 6.12.2018
Zápis z hospitace výuky doktoranda
 1. Hospitace ˆ 12.5.2016
Zápis o zápočtu doktorského studia - NOVÉ
 • Zápis z kolokvia× 4.12.2018
  1. Kolokvium
 • Zápis o zkoušce doktorského studia× 4.12.2018
  1. Zapis_zk
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK