Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

Odpovědi pana děkana na nejčastější otázky

Pan děkan přichází s odpověďmi na aktuálně nejčastěji kladené dotazy studentů i zaměstnanců naší fakulty.

Jak to bude se semestrem?

Víme, že máte spoustu otázek ohledně semestru. Tady přinášíme ODPOVĚDI na nejčastější z nich. Pokud máte nějaké další, napište nám zprávu, nebo komentář na Facebook či Instagram. Pan děkan postupně vše projde a odpovědi zase hromadně zveřejníme. 

Kdy budou zkoušky? (+- termin, období)

EF uvažuje následující varianty řešení:

1. Zahájení vyučování v polovině května - beze změn v harmonogramu.

2. Zahájení vyučování v červnu - budou 2 týdny intenzivní výuky (probrání nejvíce obtížných témat) a bude následovat zkouškové období, prodloužené až do poloviny července.

3. Prezenční výuka nezačne ani v červnu - celé zkouškové období proběhne formou vzdáleného (online) testování.

Jak to bude se státnicemi? (Bude posun nebo nebude.)

Pokud krizový štáb umožní přítomnost studentů ve škole, proběhnou státnice buď v plánovaném harmonogramu nebo v červenci. Pokud krizový štáb neumožní účast studentů ani na státnicích, zvažujeme i online státnice. Čekáme na projednání novely zákona o VŠ v parlamentu. Musíme také prověřit technické řešení. Zvažujeme také, že bychom uspořádali státnice i v posledním týdnu v srpnu, nebo v prvním týdnu v září. V současnosti musíme být trpěliví, nejdéle v polovině května bude situace jasnější. 

Jak to bude s BP? (Zda bude termín posunut, forma - jestli bude nutné odevzdání vazbou nebo jen přes STAG.

Platí stávající termíny pro odevzdání závěrečných prací. Pokud student oznámí vedoucímu práce, že není schopen práci z důvodu krizové situace (typicky nemožnost práci konzultovat v podniku) dokončit v plánovaném termínu, umožníme mu práci odevzdat do 31. 7. 2020 a zúčastnit se srpnového/zářijového termínu státnic. Prioritní je odevzdání práce přes IS STAG. Pokud nebude možné práci odevzdat v tištěné podobě, nebudeme ji v tištěné podobě vyžadovat.

Jak to bude s povinnou letní praxí, zvláště pro ty, kteří ji mají vykonávat v cestovním ruchu, jelikož je momentálně velmi těžké něco sehnat?

Praxe je plánována na 5. semestr, na rozhodnutí je ještě určitý čas. Nicméně pokud praxe nepůjde realizovat, máme naplánováno náhradní řešení ve formě seminární práce.

Jaké jsou možnosti absolvování ekonomických státnic nyní v letním termínu. 

Státnice z ekonomie určitě budou, ať už v podobě prezenční nebo v podobě online. Zvažujeme stejné varianty jako u státnic oborových. 

Bude se nějakým způsobem dokládat neschopnost odevzdat BP v řádném termínu? Nějaké potvrzení od firmy, nebo jen stačí napsat vedoucímu práce a informovat ho, že odevzdáme až do 31.7.? 

Potvrzení od firem nebudeme vyžadovat. Věříme, že studenti nebudou  situaci zneužívat. 

Je dostačující důvod k pozdějšímu odevzdáni BP a státnicím v srpnu to, že nemáme přístup do knihovny a nemáme tedy přístup ke zdrojům, které jsou například jen prezenční formou? 

S přístupem do knihovny by neměl být problém. Národní knihovna mimořádně uvolnila více než 200 tisíc svazků knih online. Vyzkoušejte odkaz http://kramerius-vs.nkp.cz/ Další knihy online nabízí portál Bookport, https://www.bookport.cz/prehled/

Jak to bude s přijímacími zkouškami na navazující studium pro ty, kteří půjdou ke státnicím až v srpnu? 

Studenti budou mít možnost využít zářijový termín přijímacích zkoušek.  Pokusíme se technicky jednoduše vyřešit převod přihlášek z 1. kola do 2.  kola na žádost uchazeče. 

Jak je to s univerzitním posunutím termínu odevzdání BP/DP?

Z úterní porady děkanů s rektorem vyplynulo, že bude stanoven nový harmonogram, který stanoví nejdelší možné prodloužení všech termínů na TUL. Upřesnění bude patrně v pravomoci děkanů, protože podmínky na fakultách jsou různé (např. studenti technických fakult potřebují k dokončení diplomek laboratoře). Na EF nevidím důvod, proč automaticky prodlužovat termín odevzdání BP/DP a následně logicky i státnic, pokud student bude schopen odevzdat práci ve stávajícím termínu. Pokud student nebude schopen práci odevzdat v původním termínu z uvedených důvodů,  určitě ho nebudeme sankcionovat a umožníme mu pozdější termín státnic.3. 4. 2020
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr