Přihlásit

Věda a výzkum

Z hlediska zaměření výzkumných a inovačních aktivit se katedra věnuje disciplíně „řízení a ekonomiky podniků“ od jejího založení. Odborné zaměření zahrnuje celou šíři vědního oboru, tedy od procesu zakládání podniku, přes analýzy podnikatelských procesů, podnikatelského prostředí přes např. otázky řešení investičních záměrů revitalizace opuštěných objektů (brownfields) až po ukončení činnosti ekonomických subjektů. Své aktivity směřuje katedra do řešení grantových projektů a ostatních výzkumných úkolů zadávaných ekonomickými subjekty z praxe, odbornými ministerstvy, institucemi regionální správy (ARR spol. s r. o., Magistrát města Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje).

Výzkumná činnost katedry podnikové ekonomiky a managementu

Je orientována především na problematiku: podniková ekonomika, rozvojové a investiční záměry, podnikové organizační struktury a řízení, řízení výrobních procesů, logistika, řízení jakosti, problematika podnikatelského prostředí a ekonomika služeb. V uvedených oborech jsou pracovníci katedry podnikové ekonomiky a managementu schopni poskytovat poradenskou činnost, vypracovávat konkrétní projekty, studie apod.

Seznam projektů realizovaných katedrou podnikové ekonomiky a managementu

 Na tomto odkazu možné vyhledat projekty a granty KPE. 

Katedra realizuje celou řadu různých projektů, které lze zařadit do následujících oblastí:

Základní a aplikovaný výzkum

Projekty realizované ve spolupráci s partnery z praxe

Smluvní výzkum
 1. Smluvní výzkum KPE ˆ 20.9.2018

Inovační projekty (OP RLZ, VVV, VK)
 1. Inovační projekty ˆ 20.9.2018

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK