Přihlásit

Výuka

Katedra marketingu a obchodu zajišťuje výuku v prezenční a kombinované formě v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia Ekonomické fakulty a podílí se na výuce na dalších fakultách TU v Liberci. Zajišťuje výuku v anglickém jazyce pro studenty Univerzity NISA, pro studenty programu ERASMUS Plus a samoplátce studující v anglickém jazyce.

 

Katedra marketingu a obchodu realizuje výuku a garantuje:

 • studijní program Ekonomika a management mezinárodního obchodu v bakalářském studiu,
 • specializaci Cestovní ruch studijního programu Ekonomika a management služeb bakalářského studia,
 • specializaci Marketing podniku studijního programu Podniková ekonomika navazujícího magisterského studia,
 • specializaci Podnik v mezinárodním prostředí studijního programu Podniková ekonomika navazujícího magisterského studia.

V uvedených studijních programech katedra zajišťuje vedení závěrečných studentských prací zaměřených na praktické řešení vybrané problematiky a zprostředkovává odborné praxe studentů. V této oblasti úzce spolupracuje s různými podniky a organizacemi a pravidelně organizuje přednášky odborníků z praxe.

V rámci doktorského studia katedra marketingu a obchodu zajišťuje výuku těchto předmětů:

 • Vybrané statě z marketingu
 • Marketing a řízení vztahů se zákazníky
 • Internacionalizační teorie obchodních strategií a procesů

Katedra se snaží studentům co nejvíce přiblížit problematiku marketingu a mezinárodního obchodu z pohledu praxe. Zapojuje studenty do výzkumných aktivit katedry a motivuje je k účasti a reprezentaci Ekonomické fakulty TUL v různých celostátních soutěžích.

Úspěchy studentů pod vedením katedry marketingu a obchodu

 Ing. Alexandra Mizerová – Cena děkana za nejlepší diplomovou práci (2016)

1. místo: Petr Lukavec. Marketing ve sportu. Celostátní soutěž Top student 2015, Provozně ekonomická fakulta v Brně. (2015)

1. místo: Denisa Bohuslová, Klára Blažková, Kateřina Švejdová. Strategie vstupu firmy Kitl GmbH na německý trh. Cena Euroregionu NISA, kategorie Mladí vědci. (2013)

2. místo: Benny Kobosil. Založení fiktivního podniku „AdManum“. Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti. (2015)

2. místo: Bc. Renata Čuhlová. Migrační opatření pro vysoce kvalifikované cizince: Případ České republiky a Německa. (2014)

3. místo: Bc. Kateřina Hajková, Bc. Ivana Teplá. Zaměstnanost absolventů VŠ. Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti. (2014)

3. místo: Jana Remešová. Marketing služeb. Celostátní soutěž Top student 2013, Provozně ekonomická fakulta v Brně. (2013)

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK