Přihlásit

Doktorandi

Školitelka: doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.

Forma studia Jméno
Název doktorské práce

Interní

Ing. Karolína Pavlů  Podnikání v sektoru služeb na vnitřním trhu EU
Interní             Ing. Petr Blaschke  Internacionalizace duševního vlastnictví podniku

 Školitelka: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Externí Ing. Ľubica Cinkánová Stanovení hodnoty zákazníka a její integrace v CRM ve výrobních podnicích
Interní Cheraghalizadeh Romina

 The Effect of Digital Marketing on Customer Purchase Intention: Evaluating the Mediation and Moderation Effects

 

Obhájené doktorské práce

Rok Jméno Název doktorské práce
Školitel
2018 Ing. Světlana Myslivcová Personální marketing v řízení lidských zdrojů v podniku doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2017 Ing. Jitka Novotová Marketingová komunikace na Facebooku a její vliv na loajalitu zákazníků značkového oblečení doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2017 Ing. Renata Čuhlová  Podniková mobilita lidského kapitálu a
interkulturní prostředí
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
2015 Ing. Veronika Mašínová Spokojenost a loajalita zákazníků podniků internetového obchodu doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2014 Ing. Jana Marková Customer relationship management jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2013 Ing. Kamila Tišlerová Tvroba hodnoty pro zákazníky podniků internetového obchodu doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2012 Ing. Lenka Červová Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK