Přihlásit

Věda a výzkum

Výzkumná činnost katedry se orientuje na problematiku spojenou s procesní integrací, s aplikacemi moderních počítačových a informačních technologií v podnikovém prostředí a se způsoby organizace výuky podnikatelsko-informatických oborů ve vazbě na dlouhodobou odbornou praxi.

V současné době katedra realizuje výzkumné zaměření s názvem Agilní přístupy informační podpory při řešení mimořádných situací. Téma projektu vychází z dlouhodobého zaměření pracovníků a doktorandů katedry informatiky a z jejich analytického zkoumání současného stavu informatické podpory a zabezpečení obyvatel a institucí v případech ohrožení nebo mimořádných situací, a to jak v prostředí ČR, tak i v zahraničí.

Cílem výzkumného zaměření je realizace studie využitelnosti nových efektivních forem informačních služeb ve vybraných mimořádných situacích a formulace ekonomického vyjádření ztrát souvisejících s nevhodnými resp. nedostatečnými informačními službami. Na základě analýzy pomocí systémových přístupů bude vytvořen konceptuální návrh modelu (metamodelu) reflektující aktuální potřebu včasného varování, agility (včasné reakce), vhodného procesního uspořádání (organizace i společnosti), pravidel komunikace a sdílení informací a znalostí.

 

Seznam projektů realizovaných katedrou informatiky:

 Název  Typ projektu  Řešitel  Období
Smartdata pro prevenci a identifikaci poruch v systému Exc. výzkum Ing. David Kubát, Ph.D. 2018-2020
Dopad technických a estetických parametrů webového designu na uživatelskou spokojenost a online kupní chování spotřebitele SGS Mgr. Tereza Semerádová,Ph.D. 2018
Predikce mimořádných událostí s využitím data miningových technik  SGS Ing. Marián Lamr 2018
Úspěšnost sociálních influencerů: Je možné ji ovlivnit? SGS Ing. Jitka Ládrová 2018
Využití agilního přístupu jako podpory inovací v závislosti na druhu podniku SGS Ing. Jan Mrázek  2018
Využití big dat a data miningových technik pro predikci mimořádných situací  SGS Ing. Marián Lamr 2017
Možnosti využití sociálních influencerů pro zvýšení konkurenceschopnosti drobných podnikatelů a rodinných podniků SGS Ing. Jitka Ládrová 2017
Pokročilé informační a komunikační  služby jako klíčový nástroj při  managementu mimořádných událostí SGS Ing. Marián Lamr  2016
Nové možnosti pokročilých informačních a komunikačních technologií při řešení vybraných mimořádných událostí SGS Ing. Marián Lamr  2015
Analýza metodik projektového řízení v malých, středních a velkých firmách v ČR  SGS Mgr. Tereza Semerádová  2015
Agilní přístupy informační podpory při řešení mimořádných situací SGS Ing. David Kubát  2014
INDOP – Inovace a podpora doktorského studijního programu (Stránka projektu) ESF doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. 2012 - 2014
Teorie a praxe – podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických zkušeností do výuky (Portál Informatické praxe) ESF Ing. Klára Antlová, Ph.D. 2009 - 2012

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK