Přihlásit

Výuka

Katedra ekonomie se podílí na pedagogickém procesu na Ekonomické, Textilní, Strojní, Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě a na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.

Na Ekonomické fakultě TUL katedra participuje na zajištění výuky v bakalářském studiu u studijních programů Podniková ekonomika, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Ekonomika a management služeb, Cestovní ruch a Manažerská informatika, v navazujícím magisterském studiu u studijních programů Podniková ekonomika, Manažerská informatika, a Regionální studia a doktorského programu Řízení a ekonomika podniku. Zajišťuje také výuku v anglickém jazyce pro studenty Univerzity NISA a pro studenty programu ERASMUS+. 

Výuka předmětů
Organizace státních zkoušek z ekonomie

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK