Přihlásit

Doktorandi

Ekonomie 3 termíny
 1. Termíny ˆ 8.9.2016

prof. Dr. Norbert Reetz - stránky

prof. Dr. Norbert Reetz - skriptum

 

 

Školitel: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Interní Ing. Kristýna Brzáková Vliv dotačních programů na konkurenceschopnost podniků v tržních ekonomikách

 

Školitelka: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Interní Ing. Jan Boubín Otevřená data jako nástroj strategického a inovačního plánování
Interní Ing. Sylvie Kotíková Dopad efektů přímých zahraničních investic
Interní Ing. Lucie Staňková Použití vybraných nástrojů při tvorbě firemní strategie

 

Obhájené doktorské práce

Rok Jméno Název doktorské práce
Školitel
2016 Ing. Lenka Štibrányiová Důsledky implementace právních aktů EU na český pojistný trh doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
Ing. Gabriela Machalová Systém státní podpory vývozu a úloha měnového kurzu doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
2015 Ing. Martin Petříček Rozhodování podniku v kontextu vývoje ekonomiky prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Ing. Jan Dovolil Využití ekonomických indikátorů a opcí k sestavení finanční investiční strategie podniku prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Ing. Pavla Kubová Analýza pojistného trhu environmentálního pojištění v České republice a Evropské unii prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
2014 Ing. Irena Fujerová Úloha EU a jejích členských států při řešení finanční podpory exportu doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
Ing. Jan Öhm Využití daní při resuscitaci sociálního státu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
2013 Ing. David Zeman Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Ing. Andrea Kobík Valihorová Vývoj českého finančního trhu a jeho segmentů z hlediska další integrace doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK