Přihlásit

Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku odborného cizího jazyka na pěti fakultách Technické univerzity v Liberci. Největší objem výuky zabezpečuje pro studenty všech programů a ročníků na Ekonomické fakultě TUL, kde nabízí kurzy obchodní angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Pro studenty technických fakult a Fakulty zdravotnických studií garantuje profesně orientovanou výuku  angličtiny a němčiny.

Kromě povinných předmětů nabízí katedra nepovinně volitelný předmět Němčina s certifikátemNE1 a NE2, který připravuje studenty na zkoušky z odborného německého jazyka zakončené mezinárodně uznávaným certifikátem. Pro zahraniční studenty Univerzity Nisa a pro studenty programu ERASMUS  zajišťuje katedra výuku českého jazyka. Pedagogové anglické sekce každoročně připravují třítýdenní intenzívní jazykový kurz pro nově přijaté studenty do mezinárodního programu Univerzity Nisa.

Katedra je akreditovaným pracovištěm zajišťujícím administraci mezinárodně uznávaných zkoušek  TOEIC® Listening and Reading, WiDaF® a WiDaF® Basic  pro všechny studenty TUL.

Vzdělávací obsahy kurzů a metodika vzdělávacího procesu jsou průběžně inovovány uplatněním moderních didaktických principů a využitím aktuálních informačních technologií.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK