Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

26. 11. 2020: CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA, ŠANCE PRO LIBERECKÝ KRAJ

Online RIS3 fórum pořádané ARR - Agenturou regionálního rozvoje v rámci projektu Smart Akcelerator II Libereckého kraje.

Kdy: 26. 11. 2020 | 10:00 - 12:30 hodin

PROGRAM

Úvodní slovo 

Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje za resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

Cirkulární ekonomika pohledem RIS3 

Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje


1. Cirkulární ekonomika: Příležitost pro funkční restart a udržitelný růst české ekonomiky 

Jak podpořit růst ekonomiky ruku v ruce s respektem k životnímu prostředí? Cirkulární ekonomika nabízí recept. Představení funkčních iniciativ a projektů. Nastínění pilířů evropského Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku, na který navazují zajímavé příležitosti financování pro regiony i lokální firmy. 

Soňa Jonášová, ředitelka a zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky


2. Nanotechnologie v prostředí cirkulární ekonomiky 

Na co všechno lze využít nanotechnologie? Jaký mohou mít přínos pro cirkulární ekonomiku? Představení úspěšných aplikací v praxi: čistý vzduch, čistá voda, odolnější materiály s prodlouženou životností a další. To vše díky nanotechnologiím. 

Lucie Vysloužilová, mezinárodní projektový manažer klastru Nanoprogress

3. Trendy cirkulární ekonomiky v evropském textilním průmyslu 

Strategie cirkulární ekonomiky Evropské konfederace textilního a oděvního průmyslu a Evropské platformy pro textil a konkrétní aplikace do českého prostředí. Představení projektu ENTeR zaměřeného na redukci odpadu prodloužením životnosti textilních výrobků. 

Miloš Beran, projektový manažer České technologické platformy pro textil


4. Výroba BioCNG z kompostovatelných odpadů 

Představení fungujícího cirkulárního řešení pro firemní i veřejné projekty malého rozsahu. Přeměna odpadu na bioplyn a jeho následné využití v praxi. Praktický příklad souhry špičkové technologie a funkčního obchodního modelu. 

Pavel Brož, výzkumný pracovník společnosti MemBrain


5. Pro jednoho odpad, pro druhého poklad: Digitální odpadové tržiště 

Jak poznat rozdíl mezi odpadem a druhotnou surovinou? Digitální odpadové tržiště využívá principu strojového učení, rozpoznává druhy materiálu, množství i kvalitu. Propojuje strany nabídky a poptávky, firmy i veřejné subjekty. Napomáhá smysluplnému využití cenných zdrojů. 

Cyril Klepek, ředitel a zakladatel společnosti CYRKL - Digitální odpadové tržiště

6. Cirkulární ekonomika je i v Libereckém kraji 

Představení firem inkubovaných v rámci Lipo.ink a jejich projektů rezonujících s myšlenkami cirkulární ekonomiky. Příklady dobré praxe s potenciálem překročit hranice Česka i Evropy. Představení inkubačního programu Master Mind Posilovna, v jehož rámci podporujeme inovativní firmy z oblasti 
cirkulární ekonomiky. 

Antonín Ferdan, Head of Business Inovation Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink

7. Možnosti finanční podpory pro cirkulární projekty 

Představení současných možností financování cirkulárních projektů. Dotační programy, finanční nástroje a další formáty veřejné finanční podpory (nejen) pro malé, střední i velké firmy. Podmínky jejich získání i zajímavé příklady z praxe. 

Michala Pešková, managing partner MIDA Consulting, zakladatelka projektu Cirkulární dotace


CHCI SE REGISTROVAT


Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr