Přihlásit

Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): člen katedry
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): ext. doktorand bez PP

E-mail:
natalie.pelloneova@tul.cz
Kancelář:
H738
Tel.:
+420 48535 2363
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
anglický jazyk, německý jazyk
Konzultační hodiny
LS: ČT 12:15 - 13:15 a ÚT 15:10 - 16:10, ve zkouškovém období pouze dle dohody
Specializace

Exaktní metody v managementu, Kvantitativní metody v managementu, Podniková logistika, Nauka o podniku, Ekonomika a řízení podniku

Dosažené vzdělání

TU v Liberci, Ekonomická fakulta, Magisterský studijní program: Podniková ekonomika

Publikace
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E. a PELLONEOVÁ, N. An Efficiency Assessment of Selected German Airports Using the DEA Model Journal of Competitiveness 0. vyd. Tomas Bata University in Zlin, 2019, roč. 11, č. 1. S. 135 – 151. ISSN: 1804-171X.
 • ŽIŽKA, M. a PELLONEOVÁ, N. Do clusters with public support perform better? Case study of Czech cluster organizations Administratie si Management Public 1. vyd. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2019, roč. 17, č. 33. S. 20 – 33. ISSN: 1583-9583.
 • ŽIŽKA, M., HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, V., PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Evaluation of the Efficiency of Public Support for Cluster Organizations in the Czech Republic DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter, 2019, roč. 10, č. 4. S. 299 – 319. ISSN: 1804-6746.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŽIŽKA, M. Sources of Financing of Cluster Organizations in the Czech Republic Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2019" 0. vyd. Ružomberok: VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2019 S. 30 – 41. ISBN: 978-80-561-0671-6.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Efficiency Assessment of Urban Public Transport Operators: A Case of the Slovak Republic 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings 0. vyd. Prague: MatfyzPress, 2018 S. 561 – 566. ISBN: 978-80-7378-372-3.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Evaluating the Efficiency of Lean Management Projects Using Data Envelopment Analysis MM Science Journal 0. vyd. Praha: MM publishing, 2018, roč. 11, č. March. S. 2306 – 2312. ISSN: 1805-0476.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Hodnocení finanční výkonnosti podniků textilního průmyslu v Královéhradeckém kraji Trendy v podnikání 0. vyd. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2018 S. 91 – 101. ISSN: 1805-0603.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Influence of Selected Cluster on the Financial Performance of Member Business Entities Hradec Economic Days 2018 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018 S. 133 – 143. ISBN: 978-80-7435-701-5, ISSN: 2464-6059.
 • ŽIŽKA, M., HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, V., PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. The Effect of Clusters on the Innovation Performance of Enterprises: Traditional vs New Industries Entrepreneurship and Sustainability Issues 1. vyd. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2018, roč. 5, č. 4. S. 780 – 794. ISSN: 2345-0282.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Using Data Envelopment Analysis for Selection of an Enterprise Resource Planning system Proceedings of the International Conference: Liberec Informatics Forum 2018 0. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 73 – 83. ISBN: 978-80-7494-432-1.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Vliv členství v klastru na finanční výkonnost podniků: Případová studie z leteckého průmyslu MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Sborník příspěvků. 0. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018 S. 86 – 94. ISBN: 978-80-87952-27-6.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Využití analýzy datových obalů pro hodnocení a výběr CRM systému Sborník z konference Trendy v podnikání 2018, 15. – 16. listopadu 2018 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-261-0833-7.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Competitiveness Evaluation of Czech Republic Regions with Data Envelopment Analysis Mathematical Methods in Economics MME 2017 0. vyd. Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017 S. 542 – 547. ISBN: 978-80-7435-678-0.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Evaluation of Quality of Life in MEP Liberec Using CCR-O Model of Data Envelopment Analysis Liberec Economic Forum 2017 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017 S. 107 – 115. ISBN: 978-80-7494-349-2.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Průmysl 4.0: Využití 3D tisku v průmyslové výrobě 10th Annual International Scientific Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow 0. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec, 2017 S. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-80-7494-370-6.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŽIŽKA, M. The Cluster Effect on the Performance of Member Enterprises Liberec Economic Forum 2017 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017 S. 240 – 248. ISBN: 978-80-7494-349-2.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E. a PELLONEOVÁ, N. Význam rodinného podnikání v obcích ČR Trendy v podnikání 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017 S. 51 – 59. ISSN: 1805-0603.
 • PELLONEOVÁ, N. Využití metody SMED jako nástroje pro snížení přeseřizovacích časů – příklad z podnikové praxe. 9th Annual International Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. neuvedeny (7 stran). ISBN: 978-80-7494-256-3.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr