Přihlásit

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM
Katedra marketingu a obchodu (KMG): vedoucí katedry
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): externí pracovník

E-mail:
bohumil.polacek@tul.cz
Kancelář:
H07016
Tel.:
+420 48535 2443
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
angličtina, němčina, ruština
Konzultační hodiny
čtvrtek od 12:15 do 14:15 po předchozí domluvě
Specializace

právo mezinárodního obchodu

mezinárodní dopravní právo

oceňování

Dosažené vzdělání

Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, Fakulta textilní, obor ekonomika a řízení spotřebního průmyslu (Ing. 1989)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Mgr. 1995, JUDr. 2001, Ph.D. 2005, doc. 2015) 

LIGS University Honolulu (MBA 2008, LLM 2009)

Vysoká škola ekonomická Praha, Institut oceňování majetku (2002)

Publikace
 • POLÁČEK, B., NOVÁK, R. a DOSTALÍK, P. Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého: Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů 0. vyd. Prahaha: Leges, 2019 ISBN: 978-80-7502-330-8.
 • POLÁČEK, B., RŮŽIČKA, K., NOVÁK, R. a DOSTALÍK, P. Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu 0. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018 ISBN: 978-80-7598-143-1.
 • POLÁČEK, B. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) 0. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 ISBN: 978-80-7552-789-9.
 • POLÁČEK, B. a DOSTALÍK, P. Lex Rhodia de iactu a společná havárie Právněhistorické studie 0. vyd. Praha: Karolinum, 2017 S. 21 – 25. ISSN: 0079-4929.
 • POLÁČEK, B. Právo mezinárodního obchodu 0. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 ISBN: 978-80-7552-770-7.
 • POLÁČEK, B. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) 0. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 ISBN: 978-80-7552-424-9.
 • POLÁČEK, B. Podpora a ochrana mezinárodních investic z pohledu České republiky POLÁČEK, B. (ed.) Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. 0. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 S. 341 – 355. ISBN: 978-80-7478-976-2.
 • POLÁČEK, B. Znalec v rozhodčím řízení BĚLOHLÁVEK, A. J., KOVÁŘOVÁ, D. Aktuální otázky rozhodčího řízení – procesní standardy použitelné v rozhodčím řízení a jejich aplikace. 0. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2016 S. 42 – 43. ISBN: 978-80-87109-61-8.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr