Přihlásit

Kolegium děkana

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum a vedoucí katedry informatiky
Ing. Martina Černíková, Ph.D. vedoucí katedry financí a účetnictví
PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. proděkanka pro studijní záležitosti
Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. proděkan pro vnější vztahy
Ing. Jarmila Hawlová tajemnice fakulty
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. prorektor a vedoucí katedry ekonomie
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. garantka studijního oboru Regionální studia
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. vedoucí katedry cizích jazyků
Ing. Jan Öhm, Ph.D. vedoucí katedry ekonomické statistiky
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. garantka studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. garantka studijního oboru Podniková ekonomika
doc. Ing. Jozefina Simová, Ph.D. vedoucí katedry marketingu a obchodu
Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. proděkan pro koncepci a rozvoj
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. garant studijního oboru Manažerská informatika
Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. proděkanka pro studijní záležitosti

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK